Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Flyget bidrar till Dalarnas utveckling

Dalaflygets två flygplatser, Dala Airport i Borlänge respektive Mora Siljan flygplats i Mora, utgör tillsammans en mycket viktig drivmotor för Dalarnas utveckling. De fyller till och med en livsviktig funktion, eftersom ambulansflyget i regionen utgår från Dalaflygets flygplatser.

Det råder lite olika uppfattningar om vad som definierar en tillväxtregion, men de flesta är nog överens om att goda kommunikationer är högt prioriterade. Ofta brukar man prata om att närhet till högskolemiljöer och företagskluster är viktiga aspekter. Det stämmer, men för att bibehålla och allra helst även utveckla goda miljöer för företagande och samverkan behövs en välfungerande infrastruktur.
Borlänge, Falun och Mora kommuner ser tillsammans med Landstinget Dalarna till att regionen har ett starkt komplement till övrig infrastruktur i form av Dalaflygets verksamhet. Med dagliga turer till och från Stockholm, Göteborg och Malmö blir regionens arbetsmarknad starkare och Dalarnas företag kan bibehålla goda nationella samt internationella kontakter.

Viktig roll i regionen
Från Dala Airport i Borlänge går dagliga avgångar till Göteborg samt till Malmö via Örebro. Från Mora finns en förbindelse med Arlanda med avgångar alla dagar utom lördagar, samt säsongsvis (mellan december och april) en förbindelse med Ängelholm två dagar i veckan. Den sistnämnda är anpassad speciellt för skidturister från södra Sverige som gärna besöker fjällvärlden i norra Dalarna under vinterhalvåret.
– Vi har en viktig roll då vi tryggar en fortsatt utveckling av Dalarnas fjällområden. Samtidigt satsar vi nu mycket på att utveckla en bra produkt för affärsresenärer, det ska vara lätt att ta sig till och från Dalarna, och det ska även vara smidigt att ta sig till och från flygplatserna, informerar Dalaflygets marknadschef Stefan Carlsson.
Många oroar sig för att flyget har en för hög negativ miljöpåverkan jämfört med andra transportslag. Med de flygplanstyper som Dalaflyget har på reguljärflyget blir det oftast en mindre miljöpåverkan om planen går halvt fullsatta, jämfört med att resenärerna istället skulle resa samma sträcka i egen bil.
– Som exempel, mellan Borlänge – Göteborg, en sträcka på ungefär 45 mil, går det åt ungefär 390 liter flygbränsle. Om planet går halvt fullsatt, det vill säga med 10 passagerare, så är det en bränsleåtgång på under en liter per person och mil. Om planet är fullsatt blir det naturligtvis dubbla vinster med i princip halverad bränsleåtgång per person, berättar flygplatschefen Henrik Johansson.
Dalaflyget har även charterflyg till populära sommar- och vinterdestinationer som Mallorca, Rhodos respektive Gran Canaria. Turerna är nästan alltid fullsatta och bidrar till att resebranschen kan fortsätta utvecklas från regionen – många föredrar att resa från en mindre flygplats eftersom det ofta går fortare att komma iväg.

Utvecklar fler affärsområden
Dalaflyget kompletterar reguljär- och charterflyg med fler affärsområden för att flygplatserna ska bli ännu mer konkurrenskraftiga. Det senaste är en utbyggnad för att ta emot ambulansflyg i samarbete med Landstinget Dalarna.
– Ambulansflyg är en livsviktig uppgift som kräver god beredskap på flygplatsen dygnet runt. Vi bidrar till en viktig samhällsfunktion, och samtidigt ska vi fortsätta utveckla vår verksamhet med förhoppning om att öka antalet destinationer samt antalet avgångar på befintliga destinationer, säger Henrik Johansson.
Både patienter och transplantationsorgan flygs till och från Dalarna via Borlänge och Mora. Enligt både Henrik och Stefan avgörs flygplatsernas utveckling framförallt av reguljärflygets attraktionskraft, och därför är det viktigt att ha riktigt bra destinationer. Drömmen är att i framtiden kanske knyta an till en hub som Köpenhamn eller Frankfurt.