Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Flygflottiljens betydelse för Luleå

Norrbottens flygflottilj, F 21, är en integrerad del i Luleåregionen tack vare långvariga samarbeten på flera nivåer. Ett av de starkaste är med regionen och kommunen genom att Luleå-Kallax flygplats sedan 1940-talet är en militär flygplats som sedan länge även driver civil verksamhet.

Eftersom utveckling av flygplatsen är ett av Luleå kommuns prioriterade områden blir samarbetet med F 21 väldigt tydligt just här.
Flygflottiljen är av riksintresse för totalförsvaret av Sverige och den civila kommunikationen.

Som flygplatsoperatör för Luleå-Kallax flygplats innebär det att F 21 ansvarar för att vidmakthålla, utveckla och drifta flygplatsens funktioner. Som exempel kan räddningstjänsten och fälthållningen nämnas.

Ambitionen från Swedavias och kommunens sida är att utveckla fler flyglinjer och en infrastruktur som stärker den norra regionen. Fler flyglinjer är kanske inte huvudfokus för F 21, men däremot finns gemensamma intressen kring att utveckla infrastrukturen och inte minst regionens attraktionskraft. Det tryggar den framtida rekryteringen inom såväl det militära som inom andra näringar.

Kraftsamlar kring gemensamma intressen
I skrivande stund finns mycket som talar för att Luleå och Norrbotten kommer att utvecklas ännu mer som flygtekniskt kompetensnav.

Luleå-Kallax flygplats är bemannad och har öppet dygnet runt årets alla dagar, tack vare militär närvaro med mycket övningsverksamhet. Det ökar beredskapen och tillgängligheten även för den civila flygverksamheten.

Flygplatsen har även Sveriges längsta landningsbana och lämpar sig således för alla typer av flygplan. Att förlägga flygövningar och utbildningar här är därför naturligt, med tillgång till Europas och dessutom ett av världens största övningsområden för flygrelaterad verksamhet.

– Det är en fantastisk resurs vi har förmånen att ha tillgång till och som vi nyttjar tillsammans med andra svenska förband samt även förband från andra länder, både i Norden och övriga Europa. Samarbetet är speciellt starkt med det norska och det finska flygvapnet, säger Claes Isoz, flottiljchef på F 21.

Rustar för nästa storövning
Under de senaste åren har en nordisk flygövning av stor betydelse genomförts vartannat år med F 21 samt baser i norra Finland och norra Norge som utgångspunkt. Övningen kallas ACE (Arctic Challenge Exercise), och beskrivs även som Europas största militära flygövningar med flera tusentals deltagare.

Nästa övning är planerad till maj/juni 2019 med 14 länder plus Nato som deltar. Övningen arrangeras av det svenska, norska och finska flygvapnet, därav utgångspunkterna Luleå, norska Bodö och finska Rovaniemi.
– Vi bygger säkerhet tillsammans med andra. ACE är en flygövning med hög kvalitet som ger möjligheter för stridsflygdivisionerna att planera, genomföra och utvärdera stora sammansatta multinationella flygstyrkor, avslutar Claes Isoz.

Kort om F 21
Tillsammans med övriga flygvapnet har Norrbottens flygflottilj, F 21, i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

– kontroll av luftrummet
– mark- och sjömålsbekämpning
– underrättelseinhämtning
luftburen transport
– stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.