Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Flygplatsen tillgängliggör Sörmland och Stockholm-Mälardalsregionen

År 2019 var ett bra år för Stockholm Skavsta flygplats då 2.3 miljoner personer valde att resa via denna flygplats. När Europas länder nu åter öppnar sina gränser för trafik är Stockholm Skavsta ett viktigt komplement till Arlanda med ett strategiskt läge mellan Stockholm och Linköping. I förverkligandet av en större arbetsmarknadsregion kan den bidra till att attrahera efterfrågad kompetens.

Stockholm Skavsta flygplats betyder mycket för Sörmland och hela Stockholmsregionen ur flera perspektiv. De mest uppenbara funktionerna är samhällsnytta och turism, men mycket mer kan och kommer att utvecklas. Höghastighetsjärnvägen Ostlänken som tas i drift etappvis kommer att skapa en större arbetsmarknadsregion mellan Stockholm och Linköping. Med ett resecenter vid flygplatsen förbättras den internationella tillgängligheten för företagare och privatresenärer vilket gynnar hela regionen.

Flygplatsens roll för utvecklingen
Flygplatsens destinationsnätverk kan vara en avgörande faktor vid företagsetableringar i södra Stockholm-Mälardalsregionen, i Sörmland såväl som i Östergötland.
Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland, menar att Stockholm Skavsta flygplats bör ses som hela regionens flygplats då den ger tillväxtmöjligheter som inte hade funnits om flygplatsen inte varit belägen just här.
– Med expanderande arbetsmarknadsregioner blir tillgänglighet det centrala. Sörmland ska vara ett län man vill till och längtar till. För att Sörmland ska vara och förbli attraktivt för besökare, boende och företag måste det vara tillgängligt och kännas nära. Flygplatsen spelar en nyckelroll i detta, säger Monica Johansson, och Region Sörmland samlar alla länets kommuner i samverkan för att vidareutveckla flygplatsen tillsammans med Nyköping kommun och Stockholm Skavsta flygplats AB.
Utöver den kommersiella verksamheten fyller Stockholm Skavsta flygplats en viktig samhällsfunktion. Här finns den nationella kustbevakningens bas och Sveriges vattenskopande flygplan är stationerade här. De används för att släcka skogsbränder i hela landet och i hela norra Europa. Eftersom flygplatsen är öppen dygnet runt används den också för ambulansflyg. Från flygplatsen tar man sig snabbt vidare till regionens olika sjukhus, såsom Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset exempelvis. Här blir en god infrastruktur ofta livsavgörande.

Stockholm Skavsta bidrar till att attrahera efterfrågad kompetens
Den fria rörligheten inom Europa gör att det redan idag är många med eftertraktad kompetens som pendlar mellan arbetet i Sverige och hemmet i ett annat europeiskt land. Att god internationell tillgänglighet kan vara avgörande för kompetensförsörjningen vittnar många innovativa företag om, varav flera redan uttryckt intresse för att etablera sig på området.
Här finns helt unika förutsättningar för den som vill etablera sig mitt i det strategiska transportnavet i östra Mellansverige och Östersjöområdet. De befintliga kommunikationerna till Stockholm, Södertälje, Norrköping och Linköping är bra. Och med Ostlänken kommer det att vara möjligt att resa till Södertälje och Norrköping på 20 min, Flemingsberg på 30 min och Stockholm på under 40 minuter från stationsläget vid flygplatsen. Stockholm Skavsta flygplats roll som en naturlig del av Stockholmsregionen blir då än mer uppenbar, med alla möjligheter som det för med sig för alla som bor och verkar i Sörmland.