Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Flygstyrkans vardag

Flygstyrkan vid FMV:s testenhet och provplats i Vidsel består av ett antal civilt anställda som fjärrstyr flygande målrobotar med eller utan bogserade mål. De ansvarar för flygsäkerheten på hela området, säkerställer testdata för kunds räkning och ser till att provplatsen alltid är riggad för nästa uppdrag.

Pelle Nilsson är pensionerad major och pilot som återvänt till försvaret genom sin nya anställning på FMV. Idag är han chef för flygstyrkan på FMV:s provplats Vidsel, och även om han inte fysiskt sitter i farkosten han flyger idag så finns det ändå stora likheter med det tidigare uppdraget som pilot.
Idag flyger Pelle målrobotar på distans, med hjälp av avancerade fjärrsystem med räckvidd på upp till 200 kilometer. Detta är flygstyrkans vardag i Vidsel.
– Målrobotar används för att testa vapensystem från land, hav och luft. Vi har utrustning och kapacitet för att testa alla typer av system här hos oss med den stora målroboten BQM 167 respektive den lite mindre MQM 178. Antingen skjuter man ner målroboten eller ett mål som den släpar efter sig – oftast det senare med tanke på ekonomin i projektet, förklarar Pelle.
Även om målroboten inte skjuts ner så landar den så småningom i backen, förvisso i fallskärm, men smällen brukar ändå bli ganska hård. Därför måste alla målrobotar ses över i den egna verkstaden efter varje flygning.

Resurs för industrin
Benny Dahlberg, som har lång erfarenhet av att flyga målrobotar, understryker den stora fördelen av att disponera ett så pass stort område som provplats Vidsel omfattar. Som Europas största provplats över land erbjuder Vidsel unika möjligheter att testa vapensystem under många olika förhållanden, hög- och lågflygande, landgående, och så vidare.
– Vi stöttar industrin som tillverkar vapensystemen, men vi har även militära övningar här på plats. Våra kunder kommer från hela Europa, till och med från USA. Kunderna är alltså både kommersiella industriella tillverkare, samt militära styrkor som behöver träna med ny materiel på ett större område, upplyser Benny.
Provplatsen samt flygstyrkan i Vidsel är en resurs för industrin och har en avgörande roll i utvecklingen av nya vapensystem över hela världen.