Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Flygteknik är en global karriär med lokal förankring i Luleå

Flygteknik är en spännande framtidsbransch med många yrkesroller och möjligheter. Branschens anställningsbehov överstiger tillgänglig kompetens flera gånger om, och därför har Nordiskt flygteknikcentrum satsat på att bygga upp en riksrekryterande yrkeshögskoleutbildning i Luleå med Luleå airport som utgångspunkt.

Att Nordiskt flygteknikcentrum ligger just i Luleå är ingen tillfällighet. Sveriges största flygflottilj F21, tung luftfart och flera allmänflygföretag står tillsammans för en stor efterfrågan när det gäller flygteknisk kompetens i Norrbotten. Regionen och inte minst Luleå airport är ett nav för just flygteknisk verksamhet. Samtidigt är det en internationell bransch med näst intill oändliga möjligheter för den som vill satsa på en globalt gångbar karriär.

Utbildning i ständig utveckling
Utbildningen som erbjuds vid Nordiskt flygteknikcentrum är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning omfattande 420 poäng. Den styrs av europeiska regelverk eftersom flyg, liksom sjöfart, styrs av europeiska och globala lagstiftningar.
En stor del av kurslitteraturen är på engelska så goda språkkunskaper är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Arbetsmarknaden är global och många studenter förväntas också prova sina vingar utanför Sveriges gränser.
En stor fördel med att utbildningen kontrolleras av europeiska ramverk är att den ständigt uppdateras och därför håller hög kvalitet. Tekniken går snabbt framåt och utbildningen måste anpassas efter det. Nya miljölagar väntas också komma, bland annat med fokus på fossilfritt bränsle, och då måste Nordiskt flygteknikcentrum ligga i framkant även på den fronten.
Utbildningen är med andra ord under ständig utveckling. Som tekniker är man egentligen aldrig färdigutbildad eftersom utvecklingen ställer nya krav hela tiden. Det vet man på Nordiskt flygteknikcentrum.

Samarbetar med branschen
Flygbranschen står generellt inför stora utmaningar när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Utbildningen som erbjuds via Nordiskt flygteknikcentrum är en del av lösningen, men det krävs fler insatser på nationell nivå om Sverige ska bevara sin flygtekniska kompetens.
För att främja branschens utveckling samarbetar Saab med flera utbildningsanordnare varav Nordiskt flygteknikcentrum är en. Representanter från Saab sitter med i skolans ledningsgrupp och hjälper till att utforma kursplaner i enlighet med branschens behov. Saab erbjuder också praktikplatser för studenter från Nordiskt flygteknikcentrum.
Samarbetet med näringslivet är det som driver Nordiskt flygteknikcentrum framåt. Utan det samarbetet skulle inte någon yrkeshögskoleutbildning kunna genomföras. Att fördjupa samarbetet är därför en given strategi för framtiden då man på Nordiskt flygteknikcentrum hoppas på att kunna utveckla fler kurser och inriktningar inom flygteknikområdet.