Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

FMT fortsätter att sätta standard

FMT satte en ny standard inom sjöfarten med sina mobila landgångar. Men innan dess hade det Trelleborgsbaserade företaget hunnit med att revolutionera flyget med den första passagerarbryggan som levererades 1972 till dåvarande Sturups flygplats (idag Malmö Airport). Passagerarhanteringen blev starkt förbättrad och effektivare till gagn för både passagerare, flygbolag och flygplats/Luftfartsverk.

Trelleborgsbaserade FMT har alltid varit ett ytterst framåtsträvande teknikinriktat företag som med sin unika innovationskraft lyckats introducera nya lösningar på gamla utmaningar. Alltsedan den första installationen på Malmö Airport har FMTs passagerarbryggor levererats till stora som små flygplatser världen över.

Överlägsen teknik och erfarenhet
Kännetecknande för FMT är att de tekniska lösningarna förfinas hela tiden, och företaget var även bland de första i världen att lansera laserbaserade dockningssystem som hjälper piloten att parkera flygplanet korrekt.
– Vi har nya patent relaterade till ny teknik inom helautomatiserade dockningssystem. Nu har vi precis erhållit en stor order från Abu Dhabi omfattande nästan 100 sådana system och det tycker vi naturligtvis är mycket positivt. Det visar inte minst på vårt goda rykte globalt, säger Per Thelander, vd FMT.
Upphandlingen från Abu Dhabi tog nästan ett år och till sist valdes FMT baserat på ett överlägset tekniskt kunnande, dokumenterad erfarenhet och rätt pris. Leveransen omfattar inte bara själva dockningssystemet utan ett komplett kontrollsystem för hela flygplatsen i form av FMT Stand Management System. Systemet ger full kontroll med information om all installerad utrustning samt aktuell status på den.
Ett annat exempel som understryker FMTs framsynthet är passagerarbryggan Dual Boarding Bridge, som precis som namnet antyder låter passagerare stiga av och på från två håll.
– Att spara tid är oerhört viktigt i den här branschen och vår lösning är unik i sitt slag. Vårt Dual Bridge System betjänas av enbart en operatör som automatiskt ansluter båda bryggorna samtidigt till främre och bakre dörren på ett passagerarflygplan.

Stor utvecklingspotential
Efter installationen av den första passagerarbryggan i Malmö blev Sverige lite som ett föregångarland för en gigantisk teknisk utveckling som resulterat i en högre standard på flygplatser världen över.
FMT kommer också utan tvekan att fortsätta sätta standard. Per Thelander är även övertygad om att resandet kommer att öka både i Sverige och i övriga världen, och då ökar även efterfrågan på FMTs lösningar. Avslutningsvis säger han:
– I takt med att ekonomin förbättras kommer efterfrågan att öka inom alla kategorier av resande, det är den trend vi ser idag.