Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Fokus på arkitektur och design

Arkitektur berör och kan göra skillnad. God arkitektur är något alla arkitekter strävar efter, men det krävs mer än skicklig gestaltning för att nå de bästa resultaten.
Sweco Architecs i Karlstad är ett kontor som hela tiden arbetar med att utveckla sina arbetsmetoder och processer. Syftet är att hitta den effektivaste och bästa vägen mot bra arkitektur.

Sweco har utvecklat Designdialogen, en workshopbaserad arbetsmodell där företrädare för verksamheterna tillsammans utformar sin framtida miljö eller verksamhet. Designprocessen skapar förståelse för varandras behov och ger gruppen möjligheter att utveckla idéer tillsammans för att nå bästa resultat.
– Designdialogen är en visuell arbetsmodell som bygger på delaktighet. Tidigt i processen träffas en arbetsgrupp i en serie workshops där vi fungerar som processledare. Deltagarna identifierar behov och utvecklar idéer tillsammans, som vi väger samman mellan tillfällena och omsätter till en meningsfull utformning, berättar Lina Forslund, arkitekt och uppdragsledare på Sweco Architecs.

Ett av Sveriges största
Sweco Architecs AB finns på ett 20-tal orter och är ett av Sveriges största arkitektkontor. I Karlstad är man etablerad sedan 1993. Kontoret sysselsätter idag 19 medarbetare bestående av arkitekter, ingenjörer och landskapsarkitekter.
– Våra kunder består huvudsakligen av kommuner, landsting och entreprenörer. Vårt arbetsområde är främst Värmland, men vi har även uppdrag i Västergötland och Bohuslän, berättar Eva Svensson, arkitekt och uppdragsledare på Sweco Architects.

Nominerad till Årets Bygge
Swecos arkitekter i Karlstad har gestaltat och projekterat Ållebergsgymnasiet i Falköping. Det lyckade resultatet är nu nominerat till Årets Bygge 2014, en utmärkelse som tidningen Byggindustri ligger bakom. En av anledningarna till framgången och till att Sweco fick uppdraget är arbetet med Designdialogen.
– Genom vårt arbete med Designdialogen får man en bred förankring hos verksamhet och andra berörda. Metoden ger ett snabbt och tydligt resultat. Resultatet får en hög kvalitet vad gäller utformning och gestaltning av byggnaden. Vi kommer att utveckla modellen vidare med att arbeta tillsammans med verksamheten. Det gör att man säkerställer kvaliteten på byggnaden och på planlösningar, säger Eva Svensson.
Lina Forslund tillägger:
– Vi lägger stor vikt vid processen både externt och internt. Vi har dialoger med verksamheten och beställarna, men vi jobbar även internt med team och tar in de kompetenser vi behöver i varje projekt, såväl stora som små. Både verksamheterna och beställarna är nöjda med sättet vi arbetar på och vi känner att vi får ett bra resultat med Designdialogen.