Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Fokusera på hållbarhet

Starkare infrastrukturella system skapar större affärsmöjligheter för vår industri. Med effektivare logistik skapas ökad lönsamhet med många sparade slantar – pengar som kan användas för att utveckla affärer och stärka vår export exempelvis.

Sveriges hållbarhetsmål för 2020 är ambitiösa, men inte omöjliga. Men om vi ​​ska kunna uppfylla målen måste alla delta och fokusera på hållbarhet. Och det gäller bokstavligen alla.
Klimatproblemen ser inga geografiska gränser, vilket innebär att varje nation har sitt ansvar. I Sverige har vi fördelen av att ha tillgång till väl utvecklad teknik för att stödja miljövänliga alternativ – precis som våra närmaste grannar i Norden också har.
Inom infrastruktur, transport och logistik är den övergripande ambitionen att skapa mer effektiva system som stödjer hållbar utveckling. I Sverige behöver vi exempelvis utveckla intelligenta transportsystem (ITS) ytterligare för att konkurrera på en global marknad där grönt är framtiden.
Samtidigt har vi geografiska utmaningar som kräver att vi är flexibla både när det gäller person- och godstransporter. Det är knappast hållbart i längden att förbjuda eller stoppa någon form av resor eller hämma något specifikt transportslag. Tanken är snarare att integrera mer miljövänliga alternativ för att kunna tillgodose våra behov idag utan att påverka nästa generations möjligheter.
Vi måste hitta bra gränsöverskridande lösningar – och det pågår massor av spännande projekt landet över. Ewa Björlings Resursrika Norrland är en bra start, liksom det multinationella samarbetet kring Nordic Logistic Corridor som presenteras i det här numret av Affärstidningen Näringsliv.

Maria Lind
Redaktör