Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Folkhögskola kan innebära nystart för många

Sommenbygdens folkhögskola bildades då kommunerna runt sjön Sommen enades om att det fanns ett gemensamt intresse och behov av att starta en folkhögskola tillsammans. Skolan ligger i Tranås kommun och vänder sig i huvudsak till två stora regioner: Småland och Östergötland. Den starka regionala förankringen har också kommit att bli skolans främsta kännetecken.

Folkhögskolornas roll är i huvudsak att stötta och utveckla den demokratiska grunden i samhället genom att erbjuda möjligheter för fler människor att tillgodogöra sig en grundläggande utbildning.
– Ofta är syftet med studierna att skapa en dörr som leder till vidare utbildning, den allmänna kursen är således ett bra alternativ till gymnasieskola och Komvux. Via många folkhögskolor finns det även möjlighet att tillgodogöra sig en mer yrkesrelaterad utbildning och på så vis få in en fot i arbetslivet. Så arbetar även vi, förklarar Caroline Brun, rektor på Sommenbygdens folkhögskola.

Engagemang och unika kurser
Att det traditionella skolsystemet inte passar alla blir allt mer uppmärksammat. Idag vet man att många som hamnat utanför den så kallade traditionella mallen trots allt har bra förutsättningar för att studera vidare, men det krävs ett visst engagemang från samhället och det är ett av folkbildningens och tillika folkhögskolans mål.
– Vi har ett rikt kursutbud och jag vågar påstå att våra distanskurser ur flera avseenden är unika. Från hösten får vi dessutom in en musik- och dramaverkstad, en ny verksamhet som riktar sig till funktionsnedsatta och som vi utvecklar tillsammans med Smålands musik och teater.
Caroline berättar även om distanskurserna, där hundskötare och hunddagisföreståndare hör till favoriterna. Eftersom många vill starta eget inom branschen har det blivit lite av en specialnisch inom det entreprenöriella på Sommenbygdens folkhögskola. Just hundkurserna lockar deltagare från hela Sverige och det bidrar till att skapa en större attraktionskraft för regionen.

Strävar efter delaktighet och samverkan
Att gå på folkhögskola är enligt Caroline Brun en upplevelse för livet. En möjlighet att förutom att tillgodose sig en bra grundutbildning även skaffa vänner för livet. Folkhögskolan kan även bidra till att fler upptäcker Tranås som attraktiv boende- och verksamhetsort.
– Folkhögskolan kan ofta ge en nystart i livet. Eftersom vi inte lyder under skollagen så har vi stor frihet att själva utveckla innehållet i våra utbildningar. Den primära uppgiften är att aktivera och engagera så att fler blir delaktiga i samhällets utveckling. Samverkan är ett nyckelord för oss.
För att understryka folkhögskolans strävan efter bättre samverkan flyttar man under våren 2016 till nya lokaler på andra sidan järnvägen. Framöver kommer verksamheten att bedrivas vägg i vägg med Tranås Utbildningscentrum, TUC, som redan idag utgör en samarbetspartner för Sommenbygdens folkhögskola. Även om det är två mycket olika utbildningsanordnare så finns det samtidigt många gemensamma intressen som man kan spinna synergier kring.