Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Folkhögskolan öppnar möjligheter för fler

Vimmerby folkhögskola är en resurs för hela regionen när det gäller utbildning av framtidens arbetskraft inom flera bristyrken. Folkhögskolans uppdrag bygger på att tillgängliggöra utbildning för fler och hjälpa människor vidare i högre studier och arbete.

På Vimmerby folkhögskola finns både allmän kurs och yrkesutbildningar på gymnasial nivå och högre. Samverkan med näringslivet finns på alla nivåer, och arbetslivet introduceras till viss del på allmän kurs där deltagarna får göra praktik på olika företag i regionen.
– Vi tror att arbetslivsfokus är rätt väg att gå och blir som en morot för våra deltagare. Man ser framtida möjligheter tidigt och det ger inspiration till att studera, menar Isa Karlsson, rektor på Vimmerby folkhögskola.
Folkhögskolans grunduppdrag är att stötta samhället där det behövs, att överbrygga hinder och hjälpa fler att klara sin utbildning. I Vimmerby kryddas det med näringslivssamverkan.

Ser till samhällets behov
De tre yrkesutbildningarna på Vimmerby folkhögskola har utvecklats efter regionens behov. Barnskötarutbildningen är ett svar på Vimmerby kommuns behov av arbetskraft som är tillgänglig snabbt.
– Förskollärarutbildningen är minst tre år lång och kommunen behöver utveckla personal till barnomsorgen nu. Då är barnskötarutbildningen hos oss ett bra alternativ, som dessutom öppnar möjligheter för en större målgrupp att söka, förklarar Susanne Lindvall, biträdande rektor och lärare.
De andra yrkesutbildningarna är för medicinsk sekreterare och socialpedagog. Båda är eftergymnasiala och är liksom barnskötarutbildningen viktiga för regional utveckling inom bristyrken. Med tanke på samhällets stora behov av dessa yrkesroller så lär de flesta som slutför sin utbildning få jobb direkt efter studierna.

Språkhandledning ger större rekryteringsunderlag
För att i ännu större utsträckning få ut fler människor i arbete har Vimmerby folkhögskola sedan flera år tillbaka integrerat en språkhandledning i verksamheten. Då jobbar man med svenska språket hos yrkesutbildade och yrkesverksamma.
– Språkhandledningen baseras på vår kompetens inom svenska som andraspråk och kan tillämpas överallt där man behöver utveckla personalens språkkunskaper. Precis som i våra andra utbildningar är det ett individuellt fokus och vi anpassar språkhandledningen efter vilka förutsättningar som finns. Det handlar framförallt om att utveckla yrkessvenska för att tillgängliggöra ett större rekryteringsunderlag för näringslivet, berättar Isa Karlsson.
Även språkhandledningen är ett bra exempel på hur folkhögskolans uppdrag skiljer sig från den traditionella skolan, som gymnasieskolan till exempel. Folkhögskolan har en högre personaltäthet och kan därför fokusera mer på att stötta personlig utveckling hos alla deltagare. Allt bygger på att ta vara på individens förutsättningar och skapa möjligheter.