Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Folkhögskolans förstärkta roll i samhällsutvecklingen

Folkhögskolorna får en allt tydligare roll när det gäller ökad integrering och att bidra till den socialt hållbara utvecklingen i Sverige. Eskilstuna Folkhögskola arbetar med dubbla hållbarhetsperspektiv, dels med individanpassad utbildning för en växande målgrupp och dels med en integrerad miljöprofil med fokus på återbruk förenat med konsthantverk.

Eskilstuna Folkhögskola har en viktig roll i regionens fortsatta utveckling. Folkhögskolan stärker framförallt den demokratiska grunden i samhället genom att erbjuda möjligheter för fler människor att tillgodogöra sig en grundläggande utbildningsnivå.
Det traditionella skolsystemet passar helt enkelt inte alla, allt fler hamnar utanför efter att av en eller annan anledning avbrutit sina studier. Folkhögskolans allmänna kurs är således ett bra alternativ till gymnasieskola och Komvux.
– Många som hamnat utanför den traditionella mallen har bra förutsättningar för att studera vidare, men det krävs ett visst engagemang från samhället och det är ett av folkbildningens mål, förklarar Mathias Öster, rektor på Eskilstuna Folkhögskola.

Stödjer demokrati och jämlikhet
När folkbildningen grundades i början av 1900-talet kretsade arbetet framförallt kring att förbättra läs- och skrivfärdigheterna hos det svenska folket. Mathias Öster framhåller att uppdraget idag snarare handlar om att erbjuda lika möjligheter för alla att förvärva kunskaper som behövs för fortsatta studier, framtida yrkesval och för att bilda sig generellt. Att stödja demokrati och jämlikhet, med andra ord.
På Eskilstuna Folkhögskola går idag en mycket blandad grupp elever. Många har högre studier som mål och behöver komplettera gymnasiebetygen för att komma vidare. Andra vill lära sig mer om specifika ämnesområden för att berika sina liv. Ytterligare en målgrupp är nyanlända elever som behöver förkovra sina kunskaper i det svenska språket. Oavsett studieanledning så erbjuder Eskilstuna Folkhögskola en motiverande studiemiljö som präglas av möjligheter.
– Vi arbetar med individuella handlingsplaner som tas fram tillsammans med varje elev. Vi har den kompetens och de resurser som krävs för att ge varje kursdeltagare unika förutsättningar för att klara studierna, påpekar Mathias.

Skapar hållbar samhällsutveckling
Folkhögskolan motverkar utanförskap. Arbetet gynnar hela samhället: näringslivet får en större målgrupp att rekrytera från och kommunen får med ökad sysselsättning in större skatteunderlag. För att inte glömma deltagarna, som får möjligheter att nå sina mål och förutsättningar att påverka sin livssituation.
I ett nytt uppdrag arbetar Eskilstuna Folkhögskola med nyanlända elever med etableringsstöd.
– Regeringen har avsatt en stor summa pengar för att driva projektet och folkhögskolorna är rätt miljö för det. Det ser vi som ett kvitto på att man ser vår verksamhet som en viktig pusselbit för att uppnå hållbar samhällsutveckling i Sverige, berättar Mathias Öster.
Uppdraget är en av folkbildningens stora höjdpunkter i år. Det visar bland annat på det stora engagemang som finns för att skapa lika förutsättningar för alla att tillgodogöra sig kunskap och därmed öka sin livskvalitet. Något som Sveriges folkhögskolor arbetat för i över 100 år.