Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Folkuniversitetet satsar stort på yrkeshögskoleutbildningar i Mölndal och Alingsås

När de nya yrkeshögskoleutbildningarna startade 2009 fick näringslivet en fantastisk chans att knyta viktiga kontakter med utbildningsväsendet och verkligen vara med och påverka framtidens utbildningar. Yrkeshögskolan (YH) samverkar med företag och organisationer i alla storlekar och inom alla branscher där det finns ett uttalat behov av arbetskraft. Folkuniversitetet är en av Sveriges främsta utbildningsanordnare som erbjuder skräddarsydda YH-utbildningar framförallt inom bristyrken där chanserna är som störst gällande arbete direkt efter studierna.

En examen från yrkeshögskolan ger en yrkesutbildning inom ett område där efterfrågan på professionell och kompetent personal är stor. Representanter från företag och organisationer sitter med i ledningsgruppen och bidrar till att forma utbildningen. Grundläggande för alla yrkeshögskoleutbildningar är starka praktiska inslag där studenterna får lära sig yrket genom att utföra det. Som utbildningsanordnare måste man säkra praktikplatser genom goda kontakter med företag i regionen för att kunna bedriva Lärande i arbete, LIA, ett av grundmomenten för alla yrkeshögskoleutbildningar. Genom öppen dialog bidrar företagen med information om vad som verkligen efterfrågas på arbetsmarknaden.

Nyetablering i Mölndal och Alingsås
Konkurrensen om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning är hög över hela Sverige. Folkuniversitetet har det bredaste utbudet av yrkeshögskoleutbildningar i landet med över 40 olika program fördelade på 19 orter.
– Vi har nyetablerat oss i Mölndal och Alingsås med en skarp hållbarhetsprofil som genomsyrar alla yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds på dessa orter, säger utbildningsledare Ulrika Hynell.
Mölndal är den studieort som idag har flest yrkeshögskoleutbildningar i Folkuniversitetets regi med sex olika program, samtliga med stark koppling till den lokala och regionala industrin. De sex programmen är: Kock inom hållbar gastronomi, Kvalificerad försäljare inom miljöteknik och förnybar energi, VA-projektör, Vindkrafttekniker, Vindkraftprojektör och Trädgårdsmästare med specialisering hälsa, kultur och miljö.
I Alingsås erbjuds programmet Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande, en med tanke på stundande hållbarhetsdirektiv inom byggbranschen högaktuell yrkeshögskoleutbildning med mycket stor potential.
– Den nya utbildningen i Alingsås har varit mycket efterlängtad med bland andra Passivhuscentrum som drivande aktör för att realisera projektet. Detta är också den första yrkeshögskoleutbildningen som har en specifik inriktning mot hållbart byggande och vi är mycket stolta över att vara först i Sverige på området, fortsätter Ulrika Hynell.

Hållbarhet som gemensam nämnare
Folkuniversitetet har varit med sedan starten av den tvååriga KY-utbildningen Energitekniker med inriktning vindkraft tillsammans med kommun och näringsliv i Varberg.
Den helt nya ettåriga utbildningen för Vindkrafttekniker i Mölndal vänder sig till dem som redan har grundläggande elkunskaper och viss yrkeserfarenhet. Utbildningen erbjuds på deldistans då vindkraftteknikerns yrkesarena är internationell och har även fått sällskap i Mölndal av tre andra skarpt hållbarhetsinriktade utbildningar med Kvalificerad försäljare inom miljöteknik och förnybar energi, VA-projektör och Vindkraftprojektör. Den gemensamma nämnaren är hållbar teknikutveckling.
– Vi har utvecklat utbildningarna för Vindkrafttekniker och Vindkraftprojektör tillsammans med branschen. Vi har ökat flexibiliteten genom att utveckla dessa utbildningar som deldistans och distans efter branschens önskemål, ofta har studenterna redan arbete som de bedriver vid sidan av studierna. Vi har också en dialog med universitet och högskolor som har utbildningar inriktade på vindkraft, bland andra Högskolan på Gotland, Chalmers och Högskolan i Halmstad, berättar Ulrika Hynell.
När det gäller utbildningen Kvalificerad försäljare inom miljöteknik och förnybar energi bryter Folkuniversitetet ny mark i Sverige. Utbildningen kan sökas av alla med grundläggande behörighet och adresserar ett enormt behov som finns i gränslandet mellan nya energitjänster och försäljning.
– Utbildningen vänder sig till den som vill arbeta med aktuella miljö- och energifrågor med hållbarhet som fokus. Här har vi en väldigt stark uppbackning från branschen och det är oerhört lätt att hitta LIA-plats för dessa studenter. Utbildningen kan också läsas på distans, vilket betyder att man kan arbeta vid sidan av sina studier.

Framstående samhällsbyggarutbildning
Arbetsmarknaden för VA-projektörer är enorm. Här har Folkuniversitetet erfarenhet från liknande utbildningar som järnvägsprojektör och vindkraftprojektör.
– För den som vill arbeta med samhällets grundläggande system är VA-projektör ett bra val, kommenterar Ulrika Hynell.
Överallt behövs det välfungerande VA-nät, så det kommer alltid att finnas ett behov på marknaden och just nu är det extra påtagligt i takt med att gamla nät ska bytas ut och nybyggnation av fastigheter börjar komma igång igen efter krisen.
Företag som anställer VA-projektörer är framstående samhällsbyggare som WSP, Sweco, Ramböll, ÅF och Atkins.