Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Fondjättarnas största fiende

Nanna Stranne och Mai Thai tyckte att de traditionella fondbolagen tog ut omotiverat höga avgifter. Därför startade de sitt företag Sigmastocks.
- Vi vill vara ett alternativ till det traditionella fondsparandet, säger Mai och Nanna.

Göteborgstjejerna Mai Thai och Nanna Stranne studerade industriell ekonomi och finansiell matematik på Chalmers Tekniska Högskola. Examensjobbet mynnade ut i bildandet av ett nytt företag och i juli 2014 startade duon Sigmastocks tillsammans med forskare i finansiell matematik.
Sigmastocks affärsidé är att hjälpa privatpersoner som vill investera i aktier på börsen. Bolaget låter före detta fondsparare skapa långsiktiga aktieportföljer istället och hjälper även till med själva sparandet.
– På sikt kan våra användare tjäna stora pengar på detta och vi tror att många är trötta på de avgifter som fonder tar ut. Storbankerna har inte jättebra rykte, säger Nanna Stranne.
Egen depå
Den stora skillnaden jämfört med fondbolagen är att Sigmastocks användare får köpa aktierna själva via en egen depå. De utnyttjar att priserna för aktiehandeln har sjunkit kraftigt hos nätmäklarna och menar att det inte längre finns något som hindrar privatpersoner från att månadsspara direkt i aktier istället för i fonder. För en enskild person kan skillnaden i rena avgifter röra sig kring miljonbelopp på längre sikt.

Användaren får själv skapa sin aktieportfölj, som dagligen räknas om baserat på aktuell data. Det går även att månadsspara i portföljen. Allt som allt tar inte investeringarna mer än någon minut per månad.

Matematiska analyser
Att få bort fondernas procentuella avgifter är den viktigaste skillnaden, hävdar Nanna Stranne och Mai Thai. 
Metoden går ut på att regelbundet analysera samtliga stora och medelstora företag i Sverige, Norden och USA i långa tidsserier genom att applicera matematiska modeller på stora mängder data. Fokus ligger på företagens intjäningsförmåga och trender kring denna, samt på hur deras aktier är prissatta.
- Data analyseras via våra egna algoritmer, berättar Mai och Nanna.
Urvalet kan även styras av etiska aspekter. Branscher som olja, tobak, sprit och vapentillverkning rensas bort om användaren önskar. Samtliga företag som finns på Sjunde AP-fondens svarta lista går också bort.
Breddar teamet
Även om många redan använder portföljerna är Sigmastocks fortfarande en väldigt liten aktör på marknaden och har precis börjat anställa personal.
- I början var det bara vi två som arbetade heltid. Nu har vi anställt en matematiker, Magnus Önnheim, och kommer att bredda teamet ytterligare, berättar Mai.
Målet med Sigmastocks är att hjälpa så många som möjligt till att gå från fondsparande till aktiesparande, menar Mai och Nanna.
- Det är få områden som det går att spara så mycket pengar på som det här, vilket gör att det känns extra kul att komma med ett helt nytt alternativ. Om 10 år kommer marknaden att se helt annorlunda ut än vad den gör idag.