Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Fönsterspecialisten Norrland – fönsterentreprenör i kraftig tillväxt

Fönsterspecialisten Norrland, FSN, är specialiserade på fönsteråtgärder till flerfamiljshus och kommersiella fastigheter. Från huvudkontoret i Skellefteå och de tre projektkontoren runt om i landet leder FSN stora ny-, om- och tillbyggnadsprojekt över hela Sverige. När en större mängd fönster ska renoveras eller bytas, exempelvis i flerfamiljshus, bostadsrätter och offentliga byggnader, då kan FSN med sin kompetens och erfarenhet erbjuda konkurrenskraftiga fönsterlösningar.

Privata och offentliga fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag – FSN vänder sig till en mycket bred målgrupp. Oftast handlar det om stora projekt. Genom ramavtal med bl a Trafikverket medverkar FSN också ofta i stora infrastrukturprojekt. Ett sådant exempel är bulleråtgärder på fastigheter i anslutning till flygplatser, ett annat är just nu aktuella projektet Förbifart Stockholm.
– Där har vi genomfört en renodlad bulleråtgärd som ska kompensera för en ökad mängd buller som vissa fastigheter kan komma att utsättas för i samband med att trafikplatsen byggs, säger vd Ulf Rosenius.
Det nyligen avslutade projektet omfattar byte av cirka 800 fönster, och projekt av den storleksordningen är inte ovanliga för företaget. En snarlik åtgärd utfördes till exempel i samband med att vägen mellan Kaunisvaara och Svappavaara i Pajala kommun i Norrbotten byggdes om för ökad tung trafik.

En oberoende fönsterentreprenör
FSN har huvudkontoret med företagsledning och stabsfunktioner i Skellefteå men för att finnas nära marknaden har företaget också projektkontor i Umeå, Sollentuna och Oxelösund.
– Vi är en leverantörsoberoende entreprenör. Det betyder att vi alltid väljer de fönster som är bäst för kunden i varje enskilt projekt. Eftersom ett par av de ledande fönstertillverkare vi anlitar finns lokalt här i Skellefteå bidrar vi även en hel del till det lokala näringslivet och dess utveckling, säger Ulf Rosenius.
FSN etablerades i Ångermanland i slutet av 1980-talet men flyttade till Skellefteå 2007 i samband med att en lokal entreprenör köpte företaget. Samma entreprenör äger även anrika Holmlunds måleri och att båda företagen skulle vidareutvecklas från Skellefteå blev då en självklarhet.
– Sedan 2008 har vi utökat vår omsättning från 10 mkr till nästan 100 mkr. De utmärkelser som vi fått motiverar och inspirerar, men att enbart fokusera på tillväxt för att bli större är inget självändamål för oss. Vi vill vara våra kunders bästa leverantör, och att vi som en följd av det också bidrar till Skellefteås utveckling är en positiv bonus.
Ulf Rosenius är själv en hemvändare som efter 15 år i Stockholm och Singapore flyttat tillbaka till Skellefteå.
– Skellefteå är en ort som sjuder av kreativitet och framtidstro. Det märks tydligt när man som jag jobbat utanför orten en tid. Det finns en stor optimism och utvecklingskraft, och det är en bra miljö för både individer och företag att verka i.

Rätt lösning för varje projekt
FSN är idag ett sunt trippel-A företag som blivit utsett till Gasellföretag av Dagens Industri och till Superföretag av Affärsvärlden. Dessutom utsågs företaget 2013 till årets tillväxtföretag i Skellefteå.
– Sådana utmärkelser är för oss uppmuntrande bevis på att vi gör rätt saker, säger Ulf Rosenius. Samtidigt är tillväxt och priser inget självändamål. Vi vill helt enkelt vara bäst på det vi gör, och strävar hela tiden efter att ta nya steg. Vi har till exempel precis tredjepartcertifierat vårt verksamhetssystem enligt BF9K och höjer därmed ribban ytterligare. Våra kunder ska kunna vara trygga med att vi alltid ger dem rätt lösningar för deras projekt, och att vi driver projekten på ett så effektivt sätt som möjligt.