Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

För alla som är i behov av kvalitativa renoverings- och måleriarbeten – sätt färg på vinerhalvåret och gör en stor besparing dessutom!

Måleribranschen står inför en stor och årligen återkommande utmaning – den stundande vintersäsongen. Ett allmänt problem som kännetecknar hela branschen är att man har för hög arbetsbelastning på sommaren, och en förvinnande liten arbetsomsättning på vintern. Det är egentligen ganska förvånande, eftersom ett stort antal måleriarbeten med fördel faktiskt kan förläggas till vintern. Då finns det samlade resurser för att ta hand om även mycket omfattande renoveringsarbeten, och som kund har man möjlighet att få en riktigt attraktiv offert. Sjölander Måleri AB har skrivit under på konceptet och erbjuder rabatterade måleriarbeten under hela vinterhalvåret.

Sjölander Måleri är en anrik aktör som funnits i Sundsvall i mer än 25 år. Företaget ligger också till grund för den omfattande Sjöfast Vision-koncernen som täcker det mesta inom måleri-, puts/fasad- och rostskyddsarbeten, balkong- och fönsterrenoveringar, antikvariska restaureringar, golvbeläggningsarbeten samt klottersanering. Det är med andra ord en bred verksamhet med starkt fokus på miljöförbättrande åtgärder i hela Sundsvallsregionen.

Lite färg kan göra underverk
Lite färg kan göra stora underverk för arbetsmiljön. Samtliga företag inom Sjöfast Vision arbetar för att skapa attraktiva boende-, industri- och arbetsmiljöer.
– Måleriarbeten är ofta en enkel investering som håller länge. Det kan räcka med att måla om en industrilokal, fikarum eller andra gemensamma utrymmen för att lyfta intrycket och motivera personalen. Vi erbjuder attraktiva och långsiktiga underhållstjänster för att maximera nyttan av investeringen, betonar Agneta Qvick, ekonomi- och marknadsansvarig på moderbolaget Sjöfast Vision AB.
Det är inte bara arbetsmiljöer som förbättras med färg – att måla om hemma är minst lika uppskattat för att skapa en helt ny inomhusmiljö med ökad trivsel.

Erbjuder rabatterade arbeten under hela vinterhalvåret
För att tackla den stora gemensamma utmaning som präglar målerinäringen erbjuder flera av företagen inom Sjöfast Vision, däribland Sjölander Måleri, rabatterade arbeten under hela vinterhalvåret.
– Vi har en mycket hög kapacitet som inte nyttjas fullt ut på vintern. Det är synd, eftersom det är då vi kan erbjuda mycket attraktiva prissättningar. Vi försöker uppmuntra våra kunder att förlägga sina underhållsarbeten så långt det är möjligt till vintern, på så vis hjälper de också till att förebygga en alltför hög arbetsbelastning på sommaren, säger Tomas Lindbäck, VD Sjöfast Vision.
Det är framförallt inomhusarbeten som lämpar sig för vinterhalvåret, men en del utomhusjobb kan också utföras på vintern. Tomas ger ett par exempel, där renovering av fönster är en möjlighet tack vare fönsterskydd som förhindrar drag. Även en del puts- och fasadarbeten kan utföras vintertid.

Vill få bort den säsongsbetonade prägeln
Sjölander Måleri har under drygt ett års tid arbetat med renovering av Stadshuset i Sundsvall. Förutom invändigt måleri så har man som totalentreprenör ansvarat för puts- och fasadrenoveringen, fönsterrenovering och glasbyten. Företaget har också varit involverat i ett antal omfattande ombyggnationer med uppdrag av bland annat Ellextre och fastighetsbolaget Norrporten i Sundsvall.

– Det krävs kunskap för att kunna leverera väl utförda måleriarbeten, inte minst för att förebygga högre kostnader längre fram. Det vi arbetar med är ett genuint hantverk, vi tecknar avtal för löpande underhåll och levererar på så vis en hållbar och långsiktig investering. Vi arbetar ständigt för att lösa branschens utmaningar, vi är måna om att ha kollegor i branschen – inte konkurrenter. Vi måste helt enkelt arbeta med utmaningarna och med gemensamma resurser få bort den säsongsbetonade prägeln, avslutar Tomas Lindbäck med.