Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

För alla som värdesätter tekniska utmaningar

På processindustrier, pappersbruk, oljeraffinaderier och kärnkraftverk får man aldrig kompromissa med säkerheten. Det är något som är införlivat i företagskulturen inom AREVA NP Uddcomb AB, och har så varit sedan företaget grundades i Karlskrona för snart 50 år sedan.

AREVA NP Uddcomb AB är en unik och spännande arbetsplats för alla som värdesätter tekniska utmaningar. Att få möta nya utmaningar i teknikens framkant, testa sin problemlösningsförmåga under olika förhållanden samt inte minst möjligheten att få resa och upptäcka nya platser – allt detta kan AREVA NP Uddcomb AB erbjuda för rätt person.
Att man inom koncernen besitter marknadens främsta kunskaper inom kärnkraftsteknologi är vida känt. Att den svenska enheten dessutom står för en framstående kompetens när det gäller andra industrisegment blir också mer uppmärksammat. Nu söker företaget förstärka sin närvaro och tekniska kompetens i Karlskrona.

Stark profil som arbetsgivare
AREVA NP Uddcomb AB utför uppgraderingar, underhållsåtgärder och ombyggnationer inom allt från pappers- till olja och gasindustrin. Det handlar uteslutande om teknikintensiva uppdrag och oftast ska arbetet utföras i krävande miljöer. Inom företaget finns därmed unika möjligheter att få vara en del av projekt som har en mycket hög relevans för hela samhället.
– Vi är alltid intresserade av att knyta till oss ny kompetens inom olika teknikområden. Just för tillfället söker vi bland annat svetsare och plåtslagare. Det är förvisso svåra områden att rekrytera till eftersom det är bristyrken, men jag anser att vi lyckats bra hittills och det har med stor sannolikhet att göra med vår profil som arbetsgivare, säger Britt-Inger Österlind, HR-chef.
Det finns en del yrkesutbildningar för svetsare, men eftersom det på AREVA NP Uddcomb AB handlar om stora tekniska utmaningar och uppdrag av högsta säkerhetsklass krävs några års erfarenhet inom yrket. Dessutom måste man enligt Britt-Inger ha ett speciellt handlag för att bli en bra svetsare – även om processerna är moderniserade idag så behövs både bra handlag och öga för detaljer.

Intressanta arbetsuppgifter
Eftersom det är en viss utmaning i att få tag på kompetens så undersöker AREVA NP Uddcomb AB ständigt nya möjligheter för att trygga sin rekrytering.
– Det finns nätverk, klusterbildningar och samarbeten med skolan, men det som är allra mest effektivt är ändå företagets egen dragkraft med ett varumärke som signalerar framtidstro, teknikhöjd och inte minst intressanta arbetsuppgifter, menar Britt-Inger Österlind.
På AREVA NP Uddcomb AB är ingen dag den andra lik. Ena dagen kan det handla om att uppgradera ett pappersbruk i Kalix, och andra om att reparera och modernisera en oljeanläggning i Sydafrika. Däremellan hinner man med service och underhåll i svenska kärnkraftverk.
– Vi har unik kompetens och kan göra allt från grunden – från ritning till färdigmontering, fortsätter Britt-Inger. Inom företaget har vi många olika roller där konstruktörer, beräkningsingenjörer, svetsingenjörer, montörer, projektledare och säljare bara är några exempel. Vi ser oss som en stabil arbetsgivare med mycket intressanta arbetsuppgifter kopplade till uppdrag inom några av marknadens mest teknikintensiva branscher.