Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

För alla som vill uppnå ökad tillväxt och lönsamhet

Kundfokus, engagemang och lyhördhet – i dag kräver kunderna mycket mer av sin revisions- och redovisningspartner. Ernst & Youngs opartiska revisorer hjälper kunderna att uppfylla de alltmer komplicerade kraven från myndigheter, branschorganisationer och andra intressenter med den finansiella rapporteringen. Dessutom erbjuder Ernst & Young kvalificerade rådgivningstjänster för alla företag och organisationer, stora som små, som vill uppnå ökad tillväxt och lönsamhet.

Oman eller Örnsköldsvik, Hong Kong eller Härnösand. Oavsett var man anlitar Ernst & Young får både större och mindre företag samma höga kvalitet på revisions-, redovisnings- och rådgivningstjänsterna.
Ernst & Young vänder sig till företag och organisationer inom alla branscher. Ofta arbetar Ernst & Youngs revisorer och konsulter på plats ute hos kund, med sin analytiska förmåga utgör de naturliga problemlösare som tillför viktig kunskap i företaget. Så är det också i Norrland, där kontoren i Örnsköldsvik och Härnösand samverkar för att leverera skräddarsydda lösningar för kunder som väntar sig lite mer av sin revisions- och redovisningspartner.
– Tillsammans är vi en fullserviceenhet med revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter och transaktionsrådgivare. Vi erbjuder en bred kompetens till företag av alla storlekar och verksamhetsinriktningar. Allt vi gör genomsyras av engagemang, professionalism och noggrannhet i enlighet med globala Ernst & Youngs värdegrund, kommenterar Rikard Grundin, kontorschef med ansvar för både Örnsköldsvik och Härnösand.

Fördelarna med Ernst & Young Online
Ernst & Young har ett globalt integrerat arbetssätt som skapar ökad insikt och trygghet för investerare samt ökar förtroendet för revisionsbranschen i stort. Som en av världens största revisionsbyråer har Ernst & Young en central roll i att vidareutveckla branschen och kontinuerligt utveckla nya tjänster som svarar på marknadens allt strängare krav.
En uppskattad tjänst är Ernst & Young Online, redovisningstjänsten på webben som fler och fler företag använder. Joakim Grundin, marknadsansvarig på Ernst & Young i Örnsköldsvik och Härnösand, förklarar i korthet fördelarna med webbaserad redovisning.
– Vi kan vara företagens ekonomichef samtidigt som vi tar hand om den löpande redovisningen och hanterar fakturaadministrationen. På så sätt kan företagen koncentrera sig på kärnverksamheten och vi kan leverera rapportering av allra högsta kvalitet. Företagen slipper lägga tid på redovisningsarbetet och kan istället satsa på att utveckla sin verksamhet fullt ut.

Nya utmaningar med nytt regelverk
Det nya redovisningsregelverket K3 lanserades under 2012 och företagen måste ta reda på vad som gäller. K3 blir det nya huvudregelverket för redovisning i onoterade företag. Undantagna är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsregler. Mindre företag kan välja K2 som är ett förenklat alternativ.
– K3 är mer flexibelt än K2 men ställer samtidigt högre krav på administrativa insatser och tilläggsupplysningar. Ju fler intressenter ett företag har desto större blir fördelarna med K3, poängterar Joakim Grundin.
– Nya regelverk är ingen nyhet för oss. Vi på Ernst & Young sätter oss alltid in i nya regler ända ner till minsta detalj. Syftet är att ständigt kunna förmedla ny kunskap och ny information till våra uppdragsgivare och kunder. Därför anordnar vi kundseminarier och erbjuder företagen skräddarsydda utbildningar. Under våren har vi redan anordnat ett flertal K3-seminarier för kunder runtom i Norrland, fortsätter Rikard Grundin.
Ernst & Young växer i Örnsköldsvik och för knappt ett år sedan förvärvades en annan revisionsbyrå på orten. Förvärvet har inneburit en rejäl skjuts framåt med en personell tillväxt på över 50 procent. Rikard Grundin avslöjar också att det kan bli aktuellt med nyanställningar under 2014.

Kort om Ernst & Young
Ernst & Young är en global koncern med 167 000 medarbetare världen över varav 2000 i Sverige. Oavsett var i världen Ernst & Young opererar så är det den lokala förankringen som är avgörande. För mer information besök www.ey.com.