Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

För en bättre och tryggare värld

Combitech, ett fristående företag helägt av Saab, är ett nordiskt teknikkonsultbolag som har hela världen som spelplan. Ett ledord för hela verksamheten är hållbarhet. Hållbarhet används då i ett vidare begrepp, där digitalisering och säkerhet ses som viktiga möjliggörare för att lyckas bygga ett mer hållbart samhälle. Combitech anser gemensamt med sina kunder, att hållbarhet är en stark drivkraft för framtiden.

Combitech finns för att bidra till en bättre och tryggare värld. Med kompetens inom allt från teknikinformation till krishantering och cyber security ser Combitech till att rusta såväl försvarsindustri och myndigheter som övrig industri för större utmaningar gällande säkerhet i framtiden.

Säkerhet, digitalisering och innovation
En stor del av Combitechs åtagande handlar om att stärka kundernas konkurrenskraft genom utveckling, digitalisering och innovation. Ytterligare ett är att låta medarbetarna utvecklas i sina roller med ett kreativt förhållningssätt till problemlösning.
– För våra kunder är vi en partner för säkerhet, digitalisering och innovation. Combitech har vi företagskultur som värdesätter personlighet, lika mycket som affärsmässighet, säger Annelie Karlsson, konsultenhetschef inom Technical Information Solutions i Karlstad.
– Inom Combitech utbildar vi konsulter efter marknadens efterfrågan och individens behov och önskemål, fortsätter Annelie. Detta ligger i linje med arbetet för att tillhandahålla rätt kompetens för våra kunder, samtidigt som vi vill skapa en kultur där medarbetarna utmanas och utvecklas.
Combitech i Värmland har en bred kompetens av illustratörer, projektledare, informationsingenjörer, utbildare, verksamhet- och systemarkitekter, ILS (Integrerat logistikstöd), Cyber Security-expertis och skribenter. Styrkan av de här kompetenserna blir tydlig när de arbetar i symbios.
– Tack vare vår kompetensbredd kan vi leverera allt från mindre projekt via resurskonsulter, till helhetsåtaganden där Combitech blir en viktig del i kundens kärnverksamhet.

Bra på helhetsåtagande
Combitech har många spännande projekt på gång i Värmland. Ett exempel omfattar ett helhetsåtagande till en stor värmländsk kund, där Combitechs konsulter bistår med framtagande av all dokumentation, från uppstart till avslut i kundens alla projekt.
– Med hjälp av Combitechs egenutvecklade informationsverktyg, ser vi till att kunden har informationslösningar av senaste teknik, och tekniska lösningar för utbildningar och eftermarknad. Den stora utmaningen under åren tillsammans med just den här kunden har varit att kontinuerligt utveckla verksamheten för att skapa ett mervärde, men tack vare våra kompetenta konsulter, vår kultur och förhållningssätt klarar vi det, säger Annelie Karlsson.

Plats för juniora konsulter
Inom Combitechs kompetenser finns ett ständigt behov för rekrytering då företaget sedan en längre tid befinner sig i en expansiv fas. Behovet innefattar både seniora och juniora konsulter. Inom Combitech får juniora konsulter ta plats. Ett exempel är det fortsatta arbetet inom Combitech Talent Program, ett tvåårigt program som rustar juniora konsulter med yrkeserfarenhet och spetskompetens inom olika områden anpassade efter individ och marknad. Combitech Talent Program är något som gynnar både Combitech och nyexaminerade teknikkonsulter. Programmet har under de gångna åren försett kunder med juniora konsulter, och responsen har varit god. Combitech Talent Program är ett program som bygger på Combitechs största stöttepelare, framtid och hållbarhet.