Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

För en bekymmersfri IT

Teknikutvecklingen går snabbt inom industrin och det ställer i sin tur höga krav på underleverantörer och samarbetspartners. IT-konsultbolaget RealTest har varit en nyckelpartner för många industriföretag i och omkring Västerås och Mälardalen sedan starten 2003.

Allt mer avancerade system och mer komplexa informationsflöden inom industrin ställer högre krav på integration. Att olika system kan kommunicera och dela information utan avbrott är något man idag tar för givet. Inom IT-branschen har integration i allmänhet blivit ett modeord – och inte minst en ny konkurrensfördel.
– Kunderna efterfrågar bekymmersfri funktion och det förknippas allt oftare med ett helhetsåtagande kring utveckling, drift och förvaltning av systemen. Det är något som vi också satsar mycket på att utveckla nya tjänster kring nu, säger Jennie Parnesten, vd på RealTest.

Köper funktion
RealTest lägger mycket kraft och resurser på att utveckla helhetsåtaganden och förvaltningstjänster inom test- och mätsystem samt inbyggda, helintegrerade system. Allt mer kretsar kring åtagande och resursförstärkning med kompletterande tjänster inom produktutveckling, systemutveckling och kvalitetssäkring.
– Våra kunder inom industrin vill komma ifrån det traditionella perspektivet där IT enbart ses som en kostnad. Där man tidigare pratade om konsulttimmar pratar man numera om funktion – kunderna vet vilken funktion de söker och litar på att vi ska leverera den inom en viss tid och gärna till ett fast pris. Det har vi anpassat oss efter, förklarar Magnus Zetterlund, en av RealTests seniora konsulter och delägare.

Mitt i energiklustret
Västerås beskrivs ofta som Sveriges kraftcentrum och energihuvudstad. Många industriella aktörer har samlats i energiklustret som byggts upp under många år, och gemensamt för samtliga är ett stort behov av de system inom industriell IT som RealTest utvecklar, driftsätter och underhåller.
Bland kunderna finns flertalet globala industrijättar, världsledaren inom kraft- och automationsteknik samt en av de ledande leverantörerna inom kärnkraftsteknologi. Samtidigt kan RealTest serva mindre aktörer – alla som har behov av pålitliga test- och mätsystem är potentiella kunder enligt Magnus Zetterlund.
– Vi kommer att satsa mer på större uppdrag framöver men kommer inte att växa ut ur vår kostym. Därför söker vi i första hand efter samarbetspartners som delar vår vision och som har en liknande kultur, tillägger Jennie Parnesten.
Företaget strävar även efter att knyta djupare kontakter med akademin, i första hand Mälardalens högskola där man redan undersöker möjligheter för att delta i framtida forskningsprojekt, bland annat. Studenter är också välkomna att göra examensarbeten på RealTest.