Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

För en enklare och mer hållbar vardag

Kollektivtrafiken utvecklas kraftigt just nu i Skellefteå och Västerbotten. Northvolts etablering med den nya batterifabriken i Skellefteå kommer att skapa flera tusentals nya arbetstillfällen i hela regionen. För att göra utvecklingen hållbar behöver man se över kollektivtrafikens möjligheter att serva betydligt fler människor.

Det är Skellefteå buss som tar hand om kollektivtrafiken i Skellefteå, både stadstrafiken och delar av länets linjetrafik. Skellefteå buss står också bakom flygbussen och kommunens skoltransporter. Man kan snabbt räkna ut att det handlar om ett serviceåtagande som har en direkt inverkan på väldigt många människors vardag. Och målet är att göra vardagen så enkel som möjligt.

En anläggning i världsklass
Skellefteå och Västerbotten står inför stora förändringar. I framtiden kommer det att finnas ett mycket större behov av en välfungerande kollektivtrafik. Den stora etableringen av Northvolts batterifabrik är en bidragande faktor, men inte den enda faktorn som driver på förändringen. En annan tongivande faktor är att Skellefteå utvecklas som attraktiv stad med en större arbetsmarknad, fler bostäder och fina livsmiljöer.
– Vår största utmaning – och möjlighet – för framtiden är ökad efterfrågan som driver på en kapacitetshöjning. För att kunna utveckla vår verksamhet måste vi rekrytera trafikledare, chaufförer och fordonstekniker. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många möjligheter, vi har nya lokaler, ny verkstad och nya bussar. Vi möter framtiden med en bussanläggning i världsklass, säger Jenny Sundén, HR-chef på Skellefteå buss.
Under 2020 kommer Skellefteå buss att storsatsa på rekrytering inom flertalet roller. Det största behovet är chaufförer och det kommer att tydliggöras genom en större rekryteringskampanj under våren.

Spännande resa i teknikens framkant
För att även i framtiden vara en anläggning i världsklass måste man se över teknikbehovet och satsa på nya drivmedel som pressar ner verksamhetens klimatpåverkan.
– Vi har nyligen tecknat avtal för leverans av ett antal elbussar som ska börja trafikera lokaltrafiken i början av 2020. I Skellefteå finns kommunal biogasproduktion som många av våra bussar går på, men vi vill gärna utveckla fler spår och kommer att satsa ännu mer på elbussar framöver. Framtiden stavas fossilfritt och den resan ska vi vara med på, säger Kristoffer Hedenström, trafikchef.
Det fossilfria spåret kan även locka fler medarbetare till branschen. Den som vill vara med och bygga framtidens hållbara kollektivtrafik gör klokt i att undersöka vad framsynta Skellefteå buss har att erbjuda. Det som utlovas är en spännande resa i teknikens framkant.