Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

För en hållbar livsmiljö för människan

Många av utbildningarna och mycket av forskningen på Högskolan i Gävle kretsar kring olika aspekter av hälsa. År 2000 tog man även över Centrum för belastningsskadeforskning. Det var därför naturligt att man vid omorganisationen av högskolan 2010 valde ”Hälsofrämjande arbetsliv” som profil och ”För en hållbar livsmiljö för människan” som vision.

– En parallell profil är byggmiljö där vi studerar miljöfrågor utifrån ett tekniskt perspektiv. Båda profilerna strävar mot en hållbar livsmiljö. Det inkluderar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska faktorer, säger Nader Ahmadi, akademichef för Akademin för hälsa och arbetsliv, vid Högskolan i Gävle.

Akademins ämnesområden är fördelade på tre avdelningar: 1) Socialt arbete och psykologi, som även omfattar sociologi och kriminologi. 2) Hälso- och vårdvetenskap, som förutom medicin omfattar det idrottsvetenskapliga programmet. 3) Arbetshälsovetenskap, som omfattar belastningsrelaterad forskning och folkhälsovetenskap.

– Vårt idrottsvetenskapliga program är unikt i världen då vi fokuserar på de etiska, samhälleliga och folkhälsovetenskapliga aspekterna av doping, inte bar de medicinska och rent polisiära. Vi har till exempel ett partnerskap med Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation. Arne Ljungqvist är en mycket känd profil som sitter med i IOK och har arbetat med dopingfrågor i många år. Han är en person som världens ledare ringer direkt till när de vill ha råd eller information i dopingfrågor. Vi är väldigt stolta över att han nu är hedersdoktor hos oss, säger Nader Ahmadi.

Forskningsresultaten når ut i samhället
Arbetsmiljöverket är ett exempel på en myndighet som tar del av akademins forskningsresultat och för ut det till allmänheten genom sina råd och rekommendationer.

– Vi har även ett nära samarbete med fackförbundet Metall när det gäller att motverka belastningsskador.

– Sedan publicerar våra forskare flitigt sina resultat i vetenskapliga tidskrifter. Resultaten kan snappas upp av media och på det sättet spridas i samhället. Ett sätt som vi syns på i Gävleborg är genom vår medverkan på galan ”Eldklotet” där vi delar ut ett arbetsmiljöpris till företag i regionen som gjort betydande insatser för att förbättra de anställdas arbetsmiljö, säger Nader Ahmadi.

”Geo Life” är ett annat projekt som akademin driver tillsammans med klusternätverket Future Position X (FPX). Det går ut på att använda geomatik för att förbättra hälsa och omsorg i regionen.

Internationella utbyten
Akademin verkar för internationellt utbyte. Här finns till exempel Sveriges enda helt engelskspråkiga socionomprogram, som riktar sig till utländska studenter. Dessutom startar man till hösten en svensk sjuksköterskeutbildning för kinesiska studenter i Kina.

– Utbildningen görs på kinesiska och efter tre år har studenterna en svensk sjuksköterskelegitimation. Efter fyra år har de även en kinesisk dito. Undervisningen bedrivs genom fysiska och virtuella träffar och genom lärarutbyten, avslutar Nader Ahmadi.