Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

För en ökad sysselsättning i Eskilstuna

Att höja utbildningsnivån är ett av de viktigaste stegen på väg mot en ökad sysselsättning i Eskilstuna. Den kommunala vuxenutbildningen, Komvux, arbetar för att få fler yrkeshögskoleutbildningar etablerade lokalt, samtidigt som det redan idag finns ett brett utbud av yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom Yrkesvux.

Eskilstuna kommun har en uttalad vision om att öka sysselsättningen vilket bland annat tydliggörs i den nya handlingsplanen för näringsliv och arbete som presenterats tidigare i år. Handlingsplanen omfattar ett antal prioriterade områden som ska öka möjligheterna att få jobb och ett antal extra insatser för att höja utbildningsgraden utgör ett tydligt inslag i det.

En bra väg till jobb
Yrkeshögskoleutbildning tycks vara en bra väg att gå för ökad sysselsättning, med många framgångsrika exempel från olika branscher. Det är en utbildningsform som nästan alltid leder till jobb, enligt undersökningar som YH-myndigheten genomfört får nio av tio jobb inom relevant bransch efter examen.
I Eskilstuna erbjuds flera YH-utbildningar, bland annat inom industriell mätteknik vilken också är den enda i sitt slag i Sverige. Mätteknik tillämpas i princip överallt inom industrin, från idé till produktion och vidare till slutkontroll av färdig produkt. Anställningsmöjligheterna borde därför vara goda för alla som genomför utbildningen med godkända betyg.
– Utbildningen har utvecklats i samarbete med näringslivet, som först har kommunicerat ett stort behov av den här typen av kompetens, och som senare varit delaktiga i att skriva ansökan för att få utbildningen till Eskilstuna, förklarar Eva Jansson, rektor på Komvux.
Behovet av välutbildade mättekniker är stort eftersom man tidigare inom industrin fått stå för kompetensutvecklingen själv, något som det idag saknas tid och resurser för generellt inom näringslivet. Industrin förlitar sig alltmer på kommunala utbildningsinsatser vilket i sin tur ställer krav på den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) att leverera precis det som näringslivet behöver i form av kompetens.
Komvux bedriver bland annat lärlingsutbildning för vuxna, för närvarande främst inom bageri/restaurang och bygg. Lärlingsutbildning för vuxna ska bedrivas minst 70 procent av tiden på en arbetsplats, något som inte bara gynnar utbildningsdeltagaren utan även markant stärker samarbetet mellan skola och näringsliv.

Vad händer med Yrkesvux?
I Eskilstuna finns förutom YH-utbildningar även speciellt framtagna yrkesutbildningar för vuxna omfattande kurser från flera olika gymnasiala yrkesprogram. De går under arbetsnamnet Yrkesvux, och finansieras med statliga medel. Inom Yrkesvux samarbetar man bland annat med Arbetsförmedlingen när det gäller planering av utbildningsstarter samt ansökan för nya utbildningar. Gemensamt för samtliga yrkesutbildningar är att de svarar på ett aktuellt behov på den lokala och/eller regionala arbetsmarknaden.
Komvux ska inom kort anställa en utbildningsmäklare, en nyskapad tjänst som ska knyta den kommunala utbildningsverksamheten till näringslivet i större utsträckning. Utbildningsmäklaren ska bland annat identifiera framtida utbildningsbehov och arbeta för att öka antalet YH-utbildningar i Eskilstuna. En stor del av uppdraget kommer att omfatta vidareutveckling av utbildningar som idag omfattas av Yrkesvux.
– Det finns inga garantier för att Yrkesvux ska fortsätta efter 2015, då projekttiden är slut, men det finns stora förhoppningar på en liknande modell som kan driva utvecklingen vidare. Yrkesvux betyder mycket för Eskilstuna, som behöver öka sysselsättningsgraden och samtidigt har många bristyrken, poängterar Eva Jansson.