Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

För ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka.

Region Jönköpings län ansvarar för folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt. Regionen är också en av länets största arbetsgivare med över 10 000 anställda. Arbetet sker på invånarnas uppdrag och styrs av folkvalda politiker från hela Jönköpings län.
– Samarbetet med kommunerna högskolan, föreningsliv, näringsliv och andra samhällsaktörer, säger regiondirektör Agneta Jansmyr. Det handlar helt enkelt om att göra bra saker tillsammans för att vi som bor, arbetar och studerar här ska ha ett bra liv och för att fler ska välja att bosätta sig i eller besöka vår region.

Höghastighetsjärnväg en nyckelfråga
Det regionala utvecklingsuppdraget omfattar bland annat kultur, kollektivtrafik och utbildning, men också utveckling av infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och andra tillväxtfrågor.
– Jönköpings län är en av landets mest dynamiska småföretagarregioner och är väldigt industritätt. Men vi behöver höja den generella utbildningsnivån i länet för att företag ska ha tillgång till rätt kompetens, samtidigt som det behövs fler nya företag och företag som når ut på den internationella marknaden. Vår roll är att knyta ihop alla de goda initiativ som finns, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör.
Den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö, där Jönköpings län blir en naturlig knutpunkt, har också hög prioritet.
– Järnvägen ska vara klar först om ett tiotal år, men vi arbetar redan nu för att ringa in hur vi får maximal nytta av den. Det är en nyckelfråga för Region Jönköpings län.

Hälso- och sjukvård med hög kvalitet
Hälso- och sjukvård är regionens största verksamhetsområde. Nationella undersökningar och jämförelser visar att kvaliteten är hög. Länssjukhuset Ryhov utsetts till bästa mellanstora sjukhus av tidningen Dagens Medicin 2012, 2013 och 2014 och regionen tog hem två av tre priser när samma tidning delade ut 2015 års Guldskalpell, för förnyelse i hälso- och sjukvården.

– Vi ska se till att alla invånare får bästa möjliga vård oavsett var i länet de bor. Samtidigt behöver vi minska kostnaderna för specialiserad vård. Därför lägger vi stor kraft på att anpassa vårdens organisation och förbättra och utveckla gemensamma arbetssätt i hela länet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. Vi behöver också minska skillnader i hälsa och levnadsvanor. Där har det förebyggande folkhälsoarbetet avgörande betydelse.