Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

För ett Falkenberg i framkant

Bostadsprojektet Bacchus är en symbol för ett Falkenberg i framkant. Det finns inget annat bostadsprojekt i Sverige som liknar Bacchus, som med sitt läge på en konstgjord halvö gör det möjligt för människor att bo bara några meter från havet. Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, är stolta ägare och utvecklare av Falkenbergs främsta stadsomvandlingsprojekt.

Bacchus kommer att bli en helt ny levande stadsdel, med både bostäder, handel, kontor och hotell. I första etappen byggs 140 lägenheter som bostadsrätter. Ambitionen är dock att området ska utvecklas med minst 650 bostäder och då även hyresrätter.

Oslagbart läge
Läget är oslagbart. Eftersom det är en konstgjord halvö så gäller inte strandskyddsreglerna.
– Bacchus är det största enskilda projektet i Falkenberg just nu. Läget är unikt – ingen annanstans i Sverige kommer man att kunna bo så havsnära som här, säger Jörgen Hallgren, SBB.
Kraven på att bygga hållbart är högaktuella. I projektet har man tagit höjd på säkerhet och att bygga för framtida stigande havsnivåer.

Falkenbergs nya framsida
För SBB började det egentligen med en logistikfastighet. Den gamla vin- och spritfabriken i Falkenberg byggdes redan på 1970-talet och var under många år en stabil producent. När fabriken lades ner år 2000 köptes fastigheten av ett statligt bolag som sedan såldes vidare till norska fastighetsägare.
Under 2016 såldes fastigheten med tillhörande byggrätter till SBB Norden, som nu utvecklar Bacchus på platsen tillsammans med lokala aktörer under arbetsnamnet Bacchus.
– Vi är först på plats och utvecklar Falkenbergs nya framsida. Det första huset av fyra i etapp ett är redan inflyttat och det andra huset är nu på plats med påbörjad inflyttning. Det märks att det händer mycket i området och vi ser fram emot att få fortsätta förädla Bacchus, säger Jörgen Hallgren.