Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

För ett mer innovationsdrivet Skellefteå

Skellefteå kommer att synas mycket mer framöver i samband med att Sverige ska vidareutvecklas som innovationsland. Efter globala framgångar som Skype och Spotify står Sverige redan i rampljuset bland världens snabbast digitaliserade länder, något man i Skellefteå gärna vill ta tillvara på fullt ut.

Hela staden integreras i utvecklingen av Skellefteå Science City, som är kommunens och Skellefteå Krafts gemensamma satsning för att ta vara på lokala innovationer och vidareutveckla dem till nya affärsmöjligheter. På sikt handlar det om att uppnå ett globalt erkännande för de aktiviteter som ryms inom Skellefteå Science City, som till skillnad från en traditionell science park inte fokuserar på en specifik fysisk plats utan som snarare representerar hela stadens innovationskraft.

Drömmen om en innovationsarena
För att uppnå målet driver Skellefteå Science City flera satsningar, där utvecklingen av det nya innovationshuset The Great Northern är ett av de största. Projektet omfattar realisering av drömmen om en innovationsarena i norr specifikt inriktad på digitala tech-lösningar. I en fastighet med bra skyltläge utmed E4:an bereds därför plats för nästa generations start-ups där teknik och digitalisering står i centrum.
– Vi samlar regionens inkubatorer under samma tak och skapar en miljö för nystartade teknikbolag att samverka i, samtidigt som vi öppnar upp för befintliga företag att stifta bekantskap med nya verksamheter, berättar Johnny Högberg, vd Skellefteå Science City.
The Great Northern är med andra ord mycket mer än en fastighet med lokaler för företagande. Det är en ny arena för innovationer, start-ups och samverkan mellan nya och etablerade verksamheter som tillsammans ska lyfta Skellefteå. I huset finns förutom kontor även generösa gemensamma ytor för samverkan och, för att inte glömma, en rymlig mötes- och eventarena.

Från Sverige till världen
Huset domineras av digitala företag som producerar tjänster och produkter för den nya generationens behov. I den unika miljön samsas start-ups med väletablerade konsultbolag inom digitala medier, IT och kommunikation. Utbytet dem emellan kan generera nya projekt och på sikt kanske rentav nya verksamheter.
– Jag har än så länge inte sett en liknande konstellation någon annanstans än i Sverige, det vill säga en gemensam plats för såväl start-ups som etablerade företag – och lägg därtill inkubatorer och andra innovationsstödjande verksamheter, fortsätter Johnny Högberg.
Kommunikationschefen Ingela Hällsten bekräftar att man inom The Great Northern redan har sett flera exempel på hur företagen kan utveckla nya affärer tillsammans, och tillägger:
– En annan sak som vi tycker är spännande är att företag i en mindre stad som Skellefteå kan knyta kontakter med aktörer över hela världen via ett gemensamt kontaktnät. Det är så vi vill arbeta inom hela Skellefteå Science City, och det har blivit extra tydligt i The Great Northern.
– Vi vill ha ett aktivt utbyte med entreprenörer såväl i regionen som i resten av världen. För att understryka det har vi satsat extra mycket på internationell synlighet, och har rekryterat personal som ska driva det vidare. Med hjälp av sociala medier och ett stort kontaktnätverk både i Sverige och i andra länder kan vi nå ut till fler, menar Johnny Högberg.