Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

För framtidens Linköping

Stångebro Bygg AB.s skyltar syns lite varstans i Linköping, såväl i anslutning till renoveringsprojekt i gamla kulturbyggnader som vid lite större nybyggen i massivt trä. Genom att samla både gedigen erfarenhet inom traditionell byggverksamhet och avancerad kunskap kring bevarande och restaurering under samma paraply, lyckas Stångebro Bygg utmärka sig som ett av Linköpings högprofilerade byggföretag.

Stångebro Bygg har haft uppdrag från i stort sett alla stora fastighetsägare i Östergötland. De flesta är dessutom återkommande kunder, som uppskattar den personliga prägel som företaget har och kommunicerar i alla projekt. Stångebro Bygg arbetar efter ledorden öppenhet, ärlighet och långsiktiga relationer. Detta är påtagligt genom hela processen, från idéskiss till färdigställande av kompletta byggprojekt.

Egenutvecklat koncept för samverkan
Det breda perspektivet utgör Stångebro Byggs främsta styrka. Inriktningen var tydlig redan från första början, då grundarnas vision var att bygga upp ett traditionellt byggföretag i ny tappning. Det innebär bland annat en lite annorlunda och nytänkande syn på kundrelationer, där Stångebro Bygg har utvecklat en egen arbetsmodell baserat på samverkan.
– Vi arbetar efter ett egenutvecklat koncept som vi kallar för Entreprenader i samverkan. Det innebär att vi ger våra kunder full insyn och kontroll under hela byggprocessen, vilket i sin tur borgar för nära relationer och trygghet. Vi får många nya projekt mycket tack vare den unika arbetsmodellen, berättar Benny Valtersson, vd på Stångebro Bygg.
Stångebro Bygg är även en konkurrenskraftig samarbetspartner under fastighetens livstid, genom att erbjuda kalkyl- och projektutvecklingstjänster vid om- och tillbyggnationer. Tack vare företagets samlade erfarenheter från att driva byggprojekt och att göra väl genomtänkta byggkalkyler, får kunden tidigt en ärlig prisbild som håller i längden. Något som är guld värt inom den hårt konkurrensutsatta och prispressade fastighetsbranschen.

Tydliga hållbarhetsaspekter och väntad tillväxt
Stångebro Bygg är en vägvisare när det gäller kostnadseffektiva och samtidigt högkvalitativa byggprojekt med hög miljöprofil. De ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekterna är tydliga. Dessutom är företaget en viktig arbetsgivare i Linköping och Östergötland, och därmed integreras även social hållbarhet.
Förutom ett 30-tal anställda i den egna verksamheten bidrar Stångebro Bygg även till ökad sysselsättning genom att anlita ett stort antal underleverantörer inom områden som el, plåt, rör, ventilation, betong och smide. Utvecklingen har varit positiv under alla år, tillväxten har varit särskilt framträdande under de senaste åren, och det finns inga tecken på avmattning, snarare tvärtom.
– Vi har för avsikt att fortsätta växa tillsammans med våra kunder. Framöver kommer det att synas ännu fler skyltar och vepor från oss runtom i Linköping. Det är väldigt många nybyggen på gång runtom i staden, och det innebär givetvis en stor tillväxtpotential för oss som komplett byggentreprenör.
Som avslutning poängterar Benny Valtersson att Stångebro Bygg aldrig kommer att konkurrera enbart baserat på lägsta pris. Det uppskattade arbetssättet med nära relationer går före i alla lägen, något som bevisligen genererar positiva resultat med tanke på att Stångebro Bygg är en av regionens ledande aktörer inom traditionell byggverksamhet.

Stolta Centralpalatset
Ett av Linköpings ståtligaste hus är fastigheten Epåletten 8, mer känt som Centralpalatset, vid Stora torget. Idag ägs det av Länsförsäkringar Östgöta, som i samverkan med Stångebro Bygg nu byggt om fastigheten. Vackra lägenheter har återskapats i delar som tidigare varit kontor och vindsutrymmen. Fastighetens arkitektur och ursprung var utgångspunkten, i kombination med hög standard.
– Anledningen till att vi valde Stångebro Bygg var framförallt deras erfarenhet av att renovera äldre fastigheter på ett varsamt sätt, där det handlar om att bibehålla charmen men samtidigt skapa nya, moderna lösningar, säger Ulf Larsson, fastighetschef på Länsförsäkringar Östgöta. Under hela projektets gång, som tog cirka två år, har vi haft ett nära samarbete som har fungerat jättebra. Vi har resonerat oss fram till lösningar och bollat idéer. Det är en av förklaringarna till att slutresultatet blev så lyckat.

IFS i ny skepnad
När IFS stod inför omförhandling av hyresavtalet, var det läge att ta ett helhetsgrepp. Kontorsytorna i Mjärdevi upplevdes dåligt disponerade, och alla medarbetare fick helt enkelt inte plats. Nu ville man ha smarta lösningar och öppna, gemensamma ytor. Uppdraget gick till Stångebro Bygg.
– Samarbetet med Stångebro Bygg har fungerat väldigt bra, konstaterar Per Wange, ansvarig projektledare på IFS. Det vi uppskattade mest var den öppna kontakten och den öppna entreprenaden, som gjorde att vi fick total insyn i byggprojektet. Vi hade full kontroll på alla kostnader och det innebar också att vi fick mer för projektpengarna än vi trott från början. Tillsammans kunde vi påverka projektet, vilket gjorde att både Stångebro Bygg och vi blev mycket nöjda med resultatet.