Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

För hela Dalarnas innovationskraft

Dalarna Science Park identifierar, kanaliserar och intensifierar innovationskraften i hela Dalarna. Regionen är sedan länge vida känd för sin storslagna natur som bjuder på upplevelser året om för såväl lokalbor som långväga besökare. Det finns emellertid mycket mer att upptäcka i Dalarna – inte minst när det gäller affärsmöjligheter.

Dalarna Science Park, tidigare Stiftelsen Teknikdalen, står för en rad olika stödfunktioner som behövs för att utveckla och stärka näringsliv och innovationsförmåga i Dalarna. Namnbytet är ett första steg som markerar en framtida tillväxtambition i länet.
– Som science park blir vi tydligare med det regionala arbetet vi gör – verksamheten sträcker sig över hela Dalarna och inte enbart Falun-Borlängeregionen som många kanske trott tidigare, förklarar Sture Ericsson, vd Dalarna Science Park. Genom att växla upp verksamheten till science parkmiljö möter vi också ett stort behov av en samlande funktion för utveckling av företag och innovationer. Det fanns inom Stiftelsen Teknikdalen också, men blir mer påtagligt nu.
En science park är en modern miljö där affärsutveckling och kunskap möts för att skapa innovativa företag och tillväxt. Dalarna Science Park ska bidra till att öka attraktiviteten för regionen och därmed locka fler aktörer till Dalarna – kanske till och med från andra länder.
– Stiftelsen har funnits sedan 1987 och har alstrat mycket kunskap under åren, fortsätter Sture Ericsson. I den globalisering och internationalisering som vi ser idag så måste vi bli mer tydliga i vår kommunikation och det understryks genom att vi nu är en science park. Oavsett om man som innovatör befinner sig vid ett lärosäte någonstans i Sverige eller i exempelvis Tyskland så vet man vad en science park står för.

Många byggstenar på plats
De pågående projekt som fanns inom Stiftelsen Teknikdalen fortsätter inom Dalarna Science Park. I tillägg till det sker nu en gradvis förändring mot en mer innovativ utveckling och tillväxt som ska gagna hela regionen. Redan under Stiftelsen Teknikdalens tid var verksamheten ansluten till Swedish Incubators and Science Parks, SISP.
– Många av de byggstenar som behövs för att skapa en science park fanns redan på plats långt innan namnändringen. Det vi behöver göra nu är att integrera en högre grad av innovation i vår verksamhet. Vi ska verka för att hela Dalarnas innovationskraft ska få utrymme och därmed lägga en bra grund för nya kunskapsintensiva företag att utvecklas på samt för gamla att expandera på, berättar Sture Ericsson vidare.
Att gå över till att bli en science park var ett naturligt steg. Att tydliggöra vilka resurser som finns tillgängliga för hela regionen och samtliga kommuner och företag inom den blir nästa steg. Den långsiktiga ambitionen är att öka kreativiteten och innovationsförmåga i Dalarna och därmed placera länet på kartan över framgångsrika platser för innovativ utveckling och företagande i Sverige.

Redo för framtiden
Dalarna Science Park är redo för att möta en framtid som regional, nationell och till och med internationell resurs.
– Den här typen av miljöer blir allt viktigare för att Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft som innovationsland. Det finns många bra idéer och i Sverige är vi allmänt kända för att vara bra på innovationer, men vi måste bli mer tydliga med vad vi kan leverera och innovationer måste omsättas till affärer, menar Sture Ericsson.
Att bidra i processen från identifiering av innovationer till kommersialisering är Dalarna Science Parks huvudsyfte.