Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Förändring som skapar möjligheter

Morgondagens förskola och skola ställer stora krav på kvalitet och samordning i verksamheterna.
Urbanisering tillsammans med en förväntad ökning av antalet barn och elever är en annan stor utmaning för Skellefteå kommun.
Därför planerar och bygger nu kommunen nya förskolor och skolor i Skellefteå kommun.

– En ökning med så många barn gör att vi behöver fler förskoleplatser i Skellefteå centrum och älvdal, säger Anders Bergström, skolchef i Skellefteå kommun. Nu är det planerat och beslutat om några nya förskoleenheter i dessa områden, men slår prognosen in, så kommer inte dessa att kunna ersätta de små förskolor med en avdelning i den utsträckning som är planerad. Det kan innebära att en del av de mindre förskolorna som vi planerar att avveckla, kan komma att behöva vara kvar, säger Anders Bergström.

Nya förskolor och grundskolor på gång
Norrbacka en ny förskola byggs för de norra stadsdelarna av Skellefteå tätort. En ny förskola ska också byggas i stadsdelen Moröhöjden och i orten Bureå. I Byske ska snart den nya förskolan invigas. Planering för att hitta bra platser för nya förskolor på andra orter pågår också.

I de västra stadsdelarna ska en gymnasieskola, Kaplanskolan, byggas om till en ny för-och grundskola. De verksamheter som ingår är en förskola, grundskola med förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan årskurs 1-9, fritids-och eftermiddagsverksamhet samt kommunens centrala hörselverksamhet.

– Med alla dessa verksamheter under samma tak tror vi gynnar alla barn och elever på Kaplanskolan, säger Anders Bergström.