Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Förändringens vindar blåser på Donsö

Det är friska vindar som blåser på den något traditionsbundna fiskeön Donsö. Donsö hamn genomgår nämligen en stor förvandling mot att bli en kommersiell djuphamn med förlängd kaj. Utvecklingen är möjlig tack vare de investeringar som ett antal lokala företagare, fiskare och redare gör tillsammans med Donsö Fiskehamnsförening.

Donsö kallas ofta för världens rederitätaste plats. Här finns nämligen en stark tradition av att bedriva rederinäring, på senare år främst inom oljetanksegmentet men även inom fiske som historiskt varit en viktig näring för många boende på ön. Landets största fiskeflotta utgår fortfarande från Donsö – och att få större utrymmen är sedan länge efterlängtat.

Hoppas på lyxkryssare
Den 18 maj invigdes den nya hamnen på Donsö med förlängd kaj på två gånger 130 meter, och hela nio meters djup. Det är tillräckligt för att ta emot större fiskebåtar på över 50 meter som oftast kräver sju meters djup, men även för att ta emot mindre lyxkryssare som Jonas Backman, ordförande i Donsö Fiskehamnsförening, hoppas kan bli en vanlig syn i hamnen framöver.
– Det är en alldeles speciell känsla vi vill förmedla med den utbyggda hamnen. Den ska visa på all framtidstro som finns inom näringarna på Donsö, och samtidigt vara vårt ansikte utåt.
Utöver sin givna funktion som fiske- och handelshamn ska den utbyggda hamnen också vara inbjudande och locka turism från hela världen – det kommer i sin tur att gynna hela Donsö med en större köpkraft.
– Detta är ett stort steg för Donsö. Hamnens utveckling kommer med största sannolikhet att bli startskottet för många fler satsningar för att lyfta Donsö som plats att besöka, bo och verka på, menar Jonas Backman, som är född och uppvuxen på Donsö och som ser öns utveckling som en personlig angelägenhet.