Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Förändringsbenägen och innovativ 60-åring levererar kvalitet år efter år

Skellefteå snickericentral, SSC, firade sitt 60-årsjubileum under 2019 och är därmed landets äldsta konstellation av snickeriföretag. Dagens SSC omfattar sju fabriker i norra Sverige som tack vare sitt samarbete och möjligheter att dela resurser kan ta sig an mycket stora uppdrag över hela Norden.

Flera av Sveriges absolut största byggprojekt har fått sina dörrar, fönster, specialinredningar och andra snickerier levererade från något eller några av medlemsföretagen inom SSC. Under 2019 påbörjades leveranser till ett av Norges största sjukhusprojekt och SSC fortsätter att befästa sin roll som nordisk leverantör under 2020.
– Vi är stolta över vårt starka varumärke och vår historia. Det finns inte så många företag kvar idag som efter 60 år fortfarande bedriver samma typ av verksamhet, så här är vi unika. Våra medlemmar står för kvalitetsprodukter som efterfrågas på bred front och vi ska fortsätta leverera kundorderstyrt under många år till, säger Dan Magnusson, vd på SSC.

Innovativa och lyhörda
Trots sina 60 år är SSC ytterst innovativa och lyhörda inför marknadens förändringar och krav.
– Vi jobbar inte med lagerproduktion, utan fokuserar helt på att anpassa och utveckla nya lösningar tillsammans med våra kunder. Vi utgår naturligtvis ofta från befintliga grundkoncept, men anpassar all tillverkning efter varje projekts förutsättningar. Varje gång vi utvecklar en kundspecifik lösning så växer också grundkonceptet, förklarar Dan Magnusson.
SSC har bland annat utvecklat tysta dörrar och lösningar för att skapa tysta rum. Begreppet Silence används nu brett inom branschen, och här räknas SSC till pionjärerna.
– Byggbranschen förändras och vi vill ligga i framkant och vara innovativa. Idag talar man mycket om klimatanpassat och återbruk. Våra fabriker tillverkar enbart klimatanpassade produkter och eftersom kvalitet är ett ledord inom vår verksamhet så kan man även räkna med lång livslängd på allt vi levererar. Det om något anser vi vara hållbart, tillägger Dan Magnusson.

Läge att tänka nytt
De flesta fabriker inom SSC är långt automatiserade. Samtidigt är det ett genuint hantverkskunnande som krävs. Det ställer höga krav på personalen, som enligt Dan Magnusson är mycket lojal och som ställer upp i alla lägen.
– Vi sysselsätter allt från maskinoperatörer och montörer till utvecklingsingenjörer. Eftersom allt är kundanpassat behöver vi ständigt fokusera på utveckling. Det innebär att vi värdesätter kompetens inom produktutveckling, projektledning och kvalitetskontroll.
Att locka ny kompetens till branschen innebär att man bland annat måste marknadsföra träindustrin som en attraktiv bransch att jobba inom, med spännande projekt som har stor betydelse för samhällsutvecklingen.
SSC har många projekt väl värda att nämna. Flera av fabrikerna levererar just nu tusentals dörrar och fönster till det nya sjukhusbygget i Stavanger i Norge. Det blir ett toppmodernt sjukhus som byggs enligt en ny projektmodell, där man prioriterar allt annat än en förlegad byggtradition.
– Det är läge att tänka nytt inom branschen generellt – och då är det också läge att anlita SSC som helhetsleverantör, avslutar Dan Magnusson med.