Tor 19 maj / År 40 / Nr 1 2022

Förbättringsarbete som inkluderar alla ger resultat

Ronneby kommun växlar upp kvalitetsarbetet inom skolan på flera sätt. Grundläggande för allt förbättringsarbete är det systematiska kvalitetsarbetet vid utbildningsförvaltningen där man på ett tydligt sätt styr upp olika åtgärder för att höja skolans kvalitet till nästa nivå.

– Allt kvalitetsarbete inom utbildningsförvaltningen handlar om att skapa en ännu bättre skola för barn och unga i Ronneby, inleder utbildningschef Tobias Ekblad.
Det finns mycket som redan är bra, men bra kan alltid bli bättre. Det systematiska kvalitetsarbetet handlar om att identifiera styrkor och se till att förvalta dem, och samtidigt kartlägga områden som kan bli bättre. Att skapa förutsättningar för förbättringar är det viktigaste.

Förbättringsarbete som inkluderar alla
– Vi drivs av en vision där vi ständigt strävar efter att göra saker lite bättre, förtydligar Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare i Ronneby kommun.
Med ett ständigt inflöde av nya elever, ny personal och ny teknik behövs kontinuitet i kvalitetsarbetet. Det upplever både Tobias och Maria att man lyckats etablera i Ronneby.
– Kvalitetsarbete är inget nytt inom skolan, men sättet vi arbetar på här i Ronneby är det. Vi fokuserar på optimering med fokus på förbättringar som inkluderar alla – det vill säga all personal inom skolan. För att kartlägga behoven genomför vi workshops med alla yrkesgrupper inom skolan, berättar Maria vidare.
När förbättringsområden identifierats finns ett tydligt fokus på genomförande så att kvalitetsförbättring verkligen blir av.
– Vi lägger mycket kraft på att förmedla vad som verkligen menas med förbättringar och mål. Alla ska förstå vad vi gemensamt strävar efter. Idag har vi ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete värt att vara stolta över, säger Tobias.

Arbete som ger resultat
Att lyfta styrkor och svagheter på ett så transparent sätt som man gör inom Ronnebys utbildningsförvaltning verkar ge resultat.
– Vi strävar efter att dra nytta av varandras erfarenheter och dela synpunkter som kan leda till förbättringar. Det vi ofta får höra från skolans personal är att man uppskattar att resan görs tillsammans, man känner sig delaktig och att förbättringsarbetet är meningsfullt. Det är ett gott betyg, säger Maria.
Ronneby kan mycket väl vara en förebild för hur det systematiska kvalitetsarbetet för skolan kan läggas upp i andra kommuner.
– Vi känner oss trygga med våra arbetsprocesser och det kan nog förvaltningar i andra kommuner dra nytta av att kopiera, menar Tobias.