Mån 29 nov / År 39 / Nr 4 2021

Förbättringsorienterat företag lever som man lär

Världen verkar snurra allt fortare och i en allt hårdare konkurrens ökar behovet att förbättra sin verksamhet. Ett förbättringsarbete är ett ständigt pågående arbete – det finns i regel alltid saker som kan göras lite bättre, lite mer effektivt och lite mer nytänkande. Kruxet är att komma på hur det ska göras – och här sitter Prifloat med en omfattande verktygslåda.

Konsultbolaget Prifloat har utvecklat kraftfulla verktyg för mätning och analys av verksamheters olika processer. Resultatet från mätningarna används som beslutsunderlag för att prioritera rätt i förbättringsarbetet. Prifloats verksamhet är rikstäckande och styrs från kontor i Falun och Stockholm. I en digitaliserad värld är geografiska avstånd knappast något att tala om, det som är avgörande är snarare hur väl Prifloat kan förstå och sätta sig in i kundens verksamhet.
– Vi arbetar över hela Sverige och våra kunder finns främst bland medelstora och stora organisationer. Vår styrka är att vi hanterar hela kedjan från att skapa mätbarhet till att implementera arbetssätt för förbättringsarbete. Vi kombinerar personlighet och nära relationer med förmågan att se till helheten hos varje kund, säger Prifloats vd Maria Hedlund.
De senaste åren har varit mycket händelserika för Prifloat. Företaget har bland annat förfinat flera steg i verktygen. Systemet började byggas redan 2002 och är fortfarande under ständig utveckling. På så vis kan man säga att Prifloat verkligen lever som man lär, och införlivar sin vision om att uppnå ständiga förbättringar även i den egna verksamheten.

Värdet av byggprocessmätning
Prifloat verkar inom ett antal olika segment men har flest kunder inom byggbranschen. Att mäta byggprocessen är ett viktigt steg för att samla kunskap från pågående projekt till förmån för utveckling i kommande projekt. Med Prifloats, tillsammans med forskningen, utvecklade metod för processmätning kan byggbolagen kvalitetssäkra sina projekt och få verktyg för att uppnå effektivare processer.
– Vi märker att mätningarna skapar ett större engagemang i projekten och att den efterföljande workshopen synliggör både projektspecifika och strukturella avvikelser på ett bra sätt, bekräftar Per Henriksson, som ansvarar för försäljning av verktyget Byggprocessmätning™ på Prifloat.
Med hjälp av Prifloats arbetssätt kan byggbolagen implementera ett förbättringsarbete som håller över tid och som successivt bygger upp organisationens kompetens inifrån. Att lära av sina misstag ska aldrig underskattas, ju förr en avvikelse upptäcks desto mindre kostsam är den att rätta till. Förutom avvikelser finns även mycket att vinna på att följa upp och dra lärdom kring det som faktiskt fungerar bra i projekten.

Fortsätter utvecklingsarbetet
Prifloat samarbetar idag med flera av de stora byggbolagen i Sverige och har framgångsrikt lyckats bygga upp en referensdatabas där kunderna kan jämföra sina egna projekt mot övriga i branschen.
Med stora beställare som Trafikverket, NCC, WSP och Vasakronan på referenslistan fortsätter Prifloat att utveckla sina verktyg. Det är viktigt att anpassa utvecklingen utifrån kundens behov och mål med förbättringsarbetet för att skapa kundnytta, något som Prifloat är erkänt bra på.