Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Fördelar med en kontakt inom arkitektur, bygg och konstruktion

Det finns stora fördelar med att bara ha en kontakt inom arkitektur, bygg och konstruktion. Korta beslutsvägar, bättre kontroll över hela projektet från start till mål, bättre tidshållning och optimerat nyttjande av resurser är uppenbara fördelar. Developing Design Sweden AB säkerställer effektivitet och hållbarhet i alla projekt.

Developing Design är en mångsidig samarbetspartner som kan lösa det mesta inom arkitektur, bygg och konstruktion, från första skiss till nyckelfärdig lösning. Det är tack vare koncernens tre samverkande bolag: Arkitektgruppen GKAK, Byggkoordinator samt A2H Byggteknik. Kunderna behöver bara en kontakt som sköter hela processen.

Med i regionens största projekt
Developing Design driver och utvecklar flera spännande projekt över hela Östergötland.
I Norrköping pågår bland annat utvecklingen av kvarteret Kopparhusen för fullt, där Developing Design är involverade i konstruktionsutformning av nya fastigheter. De nationellt uppmärksammade stadsdelarna Inre hamnen, Sandbyhov och Sandtorp är också med på projektlistan.
Det är inte bara bostadsutveckling som intresserar Developing Design. Koncernens bolag har gemensamt varit med vid utbyggnaden av Rustas Centrallager på Händelö i Norrköping, bland annat. I det projektet har Developing Design ansvarat för hela byggprocessen – från utredning, projektering och upphandling till genomförande och slutligen överlämning av den nya fastigheten.
Developing Design medverkar även i ombyggnationen av Arbetets Museum i Norrköping.
Aktuella projekt skvallrar om var tyngdpunkten ligger för koncernen – det rör sig om större projekt av betydelse för hela regionen.
Ett annat spännande projekt som pågår just nu är utvecklingen av Söderköpings första nybyggda skola på 30 år. Albogaskolan, som kommer att ligga längs med Albogaleden, ska planeras och konstrueras med utvecklande läromiljöer och gemensamma utrymmen för cirka 450 elever. Developing Design befinner sig i skrivande stund mitt i utredningsfasen för projektet.

Fler marknader
Man kan snabbt konstatera att det händer mycket i Östergötland. Arkitektgruppen GKAK, Byggkoordinator och A2H byggteknik är företag med långa anor i Norrköping. Tillsammans bildar de koncernen Developing Design, som i sin tur ägs av ED Gruppen, en rikstäckande aktör med miljardomsättning.
– En stark ägare ger goda förutsättningar för alla bolagen inom Developing Design att utvecklas på fler marknader, som utöver Norrköping och Östergötland även sträcker sig till Stockholms och Dalarnas län. Ambitionen är att utvecklas på fler lokala marknader framöver, säger Cecilia Alden, vd för Developing Design.