Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Förebyggande arbete bästa försäkringen mot skador

Marinindustrin är en ytterst komplex bransch som karaktäriseras av höga startkostnader och ständig risk för förändrade marknadsförhållanden. För rederierna, som har ett stort uppbundet kapital i fartygsflottan, är det oerhört viktigt att få snabb hjälp och ersättning vid skador. Den allra bästa försäkringen är emellertid ett ihärdigt förebyggande arbete.

The Swedish Club är en av världens största aktörer inom marina försäkringar. Den medlemsägda organisationen grundades redan 1872 och är därmed även en av de äldsta i sitt slag. Det gör att man inom organisationen har mycket samlad kunskap och erfarenhet kring risk och vad som oftast ligger bakom de vanligaste olyckorna.

Risk och trender
Med ett gediget engagemang söker The Swedish Club naturligtvis minimera antalet olyckor. Där har förebyggande arbete en central roll, bekräftar Joakim Enström, som ansvarar för området Loss Prevention.
– När vi sätter våra premier bygger det mycket på risk och vilka trender vi kan se inom den globala sjöfarten. Vi jämför statistik och rapporter som samlats från hela världen, och det gör att vi kan uppmärksamma trender snabbare än många andra. Vi har med andra ord ett väldigt bra system för att kartlägga risker och trender, förklarar Joakim Enström, som genom sin tidigare roll som sjökapten har samlat mycket erfarenhet kring hur det är att arbeta ombord.
– Trots att det idag finns ett väletablerat förebyggande arbete så sker ändå olyckor på sjön. Ofta handlar det om att rätt information inte har nått fram till rätt person. Vi ser att majoriteten av olyckor, stora som små, sker på grund av bristande kommunikation. Det gäller speciellt för så kallade navigational claims.
The Swedish Club har identifierat vilka faktorer som bidrar till att kommunikationen inte fungerar, och delar sin kunskap med medlemmarna för att de ska kunna arbeta ännu mer förebyggande. Men det förebyggande arbetet kräver en större insats – och den måste ske globalt.
– Att begå misstag till sjöss kan bli en mycket dyr angelägenhet som i värsta fall kan kosta liv. Konsekvenserna för den som hålls ansvarig kan bli mycket mer omfattande än enbart kapitalförlust – beroende på omfattningen kan det till och med leda till fängelse. Därför är det förebyggande arbetet så viktigt, understryker Joakim Enström.

Utbildar för att förebygga
Ett sätt att nå ut med tankar kring förebyggande arbete är att erbjuda utbildningar som är lätta att ta till sig och som har en hög tillgänglighet. Det är något som The Swedish Club har arbetat med sedan början av 1990-talet genom kursen Maritime Resource Management, MRM.
Utbildningen har under åren vidareutvecklats inom The Swedish Club Academy under ledning av Martin Hernqvist, som var med och startade den första kursen. Den drivs enligt samma grundprincip än idag – nämligen att förebygga olyckor genom att fokusera på kommunikation, teamwork och att överbrygga kulturella barriärer.
– Eftersom sjöfarten är global så finns det ofta väldigt många olika nationaliteter inblandade. Det är av yttersta vikt att de kan kommunicera med varandra, oberoende av nationalitet och kulturell bakgrund. Det fokuserar vi mycket på i utbildningen, berättar Martin Hernqvist.
The Swedish Club har mycket framgångsrikt byggt upp ett nätverk av utbildare inom MRM. Som ett resultat av det erbjuds utbildningen i över 35 länder. Sedan många år tillbaka är utbildningen obligatorisk enligt bestämmelser från IMO, International Maritime Organization.
Martin Hernqvist reser fortfarande över hela världen för att möte efterfrågan, träffa nya kunder, och inte minst för att uppdatera och vidareutveckla utbildningsinnehållet i enlighet med nya krav och erfarenheter.