Fre 3 dec / År 39 / Nr 4 2021

Förebyggande arbete räddar både liv, egendom och miljö

Räddningstjänstens arbete omfattar mycket mer än att släcka bränder. Det viktigaste arbetet går ut på att förebygga uppkomsten av olyckor och så långt det är möjligt eliminera risker. Nationellt finns en nollvision där ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt på grund av brand eller trafikolyckor.

Att skydda människor har högsta prioritet, men att skydda samhällets investeringar såsom hem, arbetsplatser och kulturbyggnader är också en viktig uppgift för Räddningstjänsten. Om olyckor kan förebyggas helt är samhällsnyttan så mycket större än vad som kan mätas i kronor och ören. Därför omfattar den primära uppgiften ett aktivt kunskapsutbyte med skolor, arbetsplatser och offentlig verksamhet såväl som den enskilde människan.

Fokuserar på förebyggande
Biträdande förbundschef Mats Hedlund har det övergripande ansvaret för det förebyggande arbetet på Räddningstjänsten Dala Mitt. Han berättar att förebyggande insatser sysselsätter många personer inom Räddningstjänstens organisation, som i region Dala Mitt täcker Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner. Sammantaget bor cirka 128 000 människor i de fyra kommunerna.
– Vikten av förebyggande arbete kan aldrig underskattas, understryker Mats Hedlund. Att snabbt vara på plats när en olycka sker är naturligtvis viktigt, och här på Räddningstjänsten Dala Mitt har vi styrkor med 90 sekunders – till 5 minuters anspänningstid, det vill säga tiden mellan mottaget larm och att en styrka rycker ut. Om vi dock kan förebygga att en olycka överhuvudtaget inträffar så är vinsten så mycket större.
Räddningstjänsten samlar kunskap genom att undersöka olyckor och kartlägga risker. En gemensam nämnare för de flesta typer av olyckor är att de kan förebyggas med tillgång till rätt resurser. Dessutom kan snabba insatser ofta minimera eventuella skador avsevärt. Därför handlar en stor del av arbetet inom Räddningstjänsten om att ständigt förbättra, använda tidigare erfarenheter och nyttiggöra kunskap så att det förebyggande arbetet ständigt utvecklas.

Räddningsgymnasiet
För att bibehålla en hög beredskap är behovet av att anställa fler brandmän stort inom Räddningstjänsten Dala Mitt. Det gäller inte minst brandmän i beredskap. Som brandman i beredskap har man normalt fem minuters inställelsetid och arbetet kombineras ofta med annan sysselsättning.
För de företag som har deltidsbrandmän anställda ger det flera mervärden, först och främst i form av extra trygghet på arbetsplatsen, men även i vetskapen om att en eller flera av de anställda bidrar till samhällets trygghet i stort. Att rekrytera deltidsbrandmän har emellertid länge varit en utmaning, men Räddningstjänsten Dala Mitt söker lösa det genom att inspirera gymnasieungdomar i regionen.
– Sedan några år tillbaka har vi ett samarbete med Falu Frigymnasium, där elever som går vård- och omsorgsprogrammet får genomgå en utbildning för deltidsbrandmän. Det är ett stort plus för dem att ha med sig dessa kunskaper ut i arbetslivet. Vi ser naturligtvis gärna att de söker sig till oss efter utbildningen också, säger Leif Andersson, förbundschef Räddningstjänsten Dala Mitt.
Gymnasieverksamheten är unik för Räddningstjänsten Dala Mitt och utgör en viktig insats för att trygga kompetensförsörjningen på sikt. Räddningstjänsten får tillgång till ett större rekryteringsunderlag med många kompetenta ungdomar. Insatsen är också bra för jämställdheten, eftersom fördelningen mellan kvinnor och män inom yrket ännu inte är balanserad. I Dala Mitt är det bara några procent kvinnor i organisationen, och det vill både Leif och Mats ändra på för att i framtiden vara en mer jämställd organisation som speglar samhället i stort.