Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Föregångare inom energibranschen nästan helt förnybara

Falkenberg Energi är ett av Sveriges mest hållbara energibolag. Visionen att tillhandahålla energi för en hållbar framtid, ligger helt i linje med kommunens tillväxtvision ”Vi växer för en hållbar framtid”.

Falkenberg Energi var först med att sälja enbart miljömärkt el på den svenska marknaden. Att redan 2004 kunna erbjuda ursprungsmärkt el från sol, vind och vatten var en bedrift som satte ribban högt även för kommande miljösatsningar inom bolaget, likväl som i Falkenberg över lag. Kommunen anses nämligen vara en av landets pionjärer när det gäller hållbara investeringar.

Nästa steg är taget: mikroproduktion
För Falkenberg Energi är det inte aktuellt att luta sig tillbaka och vara nöjd med tidigare resultat. Man har ju förvisso redan 100 procent förnybar energi i mixen, men för att stärka miljöprägeln ytterligare uppmuntrar bolaget sina kunder att själva bli hållbara producenter.
– Vi uppmuntrar våra kunder att satsa på mikroproduktion och erbjuder olika startpaket för att komma igång. För villaägare som investerar i soltak finns det dessutom andra offentliga stöd att få och vi köper även deras överskott. Idag utgör ungefär två procent av vår energimix ett välkommet tillskott från mikroproducenter, berättar Falkenberg Energis vd Bo Anders Antonsson.
För att underlätta investeringen köper Falkenberg Energi både elcertifikat och ursprungsrätter för kundens räkning. Så det är nästan att bara sätta upp ett soltak och vänta på att energin ska strömma in.

Hela bolaget 99,6 procent förnybart
Ett annat viktigt tillskott till Falkenbergs hållbarhetsarbete kretsar kring förbättringar inom fjärrvärme. Även här är Falkenberg Energi helt fossilfria. Den sista lilla andelen fossilt fasades ut 2018, och idag framställs fjärrvärmen till 100 procent med fasta biobränslen, biogas och bioolja.
– Vi är tydliga med vår nollvision gällande fossila energikällor. I vårt senaste klimatbokslut kan man läsa att hela bolaget redan är förnybart till 99,6 procent. Det placerar oss i täten i Sverige, många år före de flesta andra kommuner. Vår energimix är 100 procent förnybar, liksom vår fjärrvärme och våra transporter. Vi söker påverka överallt där vi kan, konstaterar Bo Anders Antonsson.