Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Företag växer i Sävsjö

Det finns en stark framtidstro i den småländska landsbygdskommunen Sävsjö och den blir allt mer påtaglig i takt med att företagen i kommunen växer. Det märks inte minst då det kommunala fastighetsbolaget Sävsjö Industribyggnader får allt fler förfrågningar gällande både ny- och tillbyggnad.

Sävsjö Industribyggnader hjälper företag att expandera mitt i företagsamma Småland. Regionen är sedan länge känd som en bra plats för företag att växa på och det kan Sävsjö kommun dra nytta av för framtiden.

Utvecklar med bra lokaler
Det finns många goda exempel på företag som går riktigt bra i Sävsjö, däribland Alackering och Skruf snus som båda också är hyresgäster hos Sävsjö Industribyggnader.
– Båda är stora arbetsgivare som betyder mycket för Sävsjö, och båda har dessutom expanderat under de senaste åren och kräver därför större ytor för att få plats med mer omfattande verksamheter, upplyser Urban Blücher, vd på Sävsjö industribyggnader.
En större tillbyggnation har precis färdigställts för Skruf snus, motsvarande en investering på ungefär 120 miljoner kronor. Den befintliga fastigheten är i sig ett nybygge som det kommunala fastighetsbolaget utvecklat specifikt för att passa Skruf snus verksamhet.
För Alackering har Sävsjö Industribyggnader byggt ut under många år i olika etapper. Tillväxten är fortsatt god för Alackering, som idag är Nordens största aktör inom pulverlackering av aluminium.
– Idag sysselsätter Skruf snus och Alackering omkring 200 personer vardera, och är därmed bland Sävsjös största privata arbetsgivare. Vi ska fortsätta stötta deras utveckling så långt vi kan genom att tillhandahålla bra lokaler som kan möjliggöra ytterligare tillväxt, tillägger Urban Blücher.

Ska möjliggöra tillväxt
Sävsjö har även ett stort antal mindre aktörer som tillsammans behöver väldigt stora ytor. Många är tillväxtbenägna och därför på jakt efter lokaler som kan stötta det. Sävsjö industribyggnader bygger om och till hela tiden – om behovet finns så ser man till att försöka lösa det.
– Sävsjö har inte varit en inflyttningsort tidigare, men trenden vänder och nu är det en betydligt högre efterfrågan både på bostäder och företagslokaler. Sävsjö Industribyggnader hjälper till för att underlätta och möjliggöra tillväxt i kommunen, säger Urban Blücher.