Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Företagare har företräde i Laholm

Många företagare som får frågan om varför de valt att etablera sig i Laholm svarar att det är tack vare läget. Och läget är verkligen bästa tänkbara – mellan två av Sveriges största arbetsmarknadsregioner och med havet alldeles inpå knuten kan Laholm locka stora målgrupper.

Det går inte att ta miste på det strategiskt fördelaktiga läge som Laholm har. Större godsstråk går genom eller alldeles intill Laholm, då exempelvis E6:an går genom kommunen och E4:an nås inom 25 minuter från tätorten. Järnvägen mellan Oslo och Köpenhamn går också genom Laholm, och därmed nås Göteborg inom ett par timmar och Köpenhamn på ungefär två timmar. Dessutom finns en hamn och två flygplatser i närområdet, närmare bestämt i Halmstad och Ängelholm, båda viktiga knutpunkter som förbinder regionen med stora delar av Sverige och övriga världen.

Alla förutsättningar
Peter Larsson, nytillträdd näringslivschef i Laholm, poängterar att Laholm verkligen har det väl förspänt när det gäller det geografiska läget. Samtidigt ligger kommunen riktigt bra till när det gäller företagsklimat, näringslivsservice och stöd för företag som är eller vill etablera sig i Laholm – det är om inte annat bevisat genom otaliga undersökningar som gjorts genom åren.
– Laholm har alla förutsättningar för att fortsätta växa och utvecklas. Även om vi inte har samma förutsättningar som Göteborg eller Stockholm så kan vi konkurrera med attraktiva etableringslägen och goda kommunikationer. Idag värdesätter allt fler smidiga flöden och då är Laholm definitivt ett starkt alternativ, säger Peter.
Logistik, lager, industri, montering, grossistverksamhet och handel är exempel på branscher som kan gynnas av bra logistik- och skyltlägen som finns i Laholm. Inom de kommande tre åren kommer ett 40-tal företagsetableringar att bli verklighet i Laholm, lovar Peter, som redan är väl insatt i dialogen med intresserade aktörer.

Oslagbar kombination
Utan överdrift skulle man kunna säga att allt fler vallfärdar till Laholm. I alla fall när det gäller för att starta företag och bosätta sig. Läget spelar givetvis en nyckelroll i det – men samtidigt har Laholm mycket mer att erbjuda än vidsträckta stränder och bra kommunikationer.
– Kommunen har en stark ambition och även en lång tradition av att driva företagsfrågor tillsammans med näringslivet. Framgången stavas samverkan, och det är något som Laholm är erkänt bra på. Det bygger på en speciell kultur som byggts upp under lång tid, och som involverar allt från kommunservice till enskilt företagande, förtydligar Peter Larsson.
Laholms näringslivsfrämjande kultur är påtaglig för alla som kommer i kontakt med kommunen, och tillsammans med det fördelaktiga läget blir det en oslagbar kombination. Att fler vill ta del av den är uppenbart genom de många förfrågningar som strömmar in till kommunen gällande mark- och bygglov, expansioner och nyetableringar.