Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Företagare tror på Grästorp

Entreprenörerna i Grästorp är inte rädda för att visa framfötterna. Företagen tycks ha en stark drivkraft för att lyckas vilket en rad nya investeringar också vittnar om. Kommunen är inte sen att haka på för att underlätta för såväl expansion inom befintligt näringsliv som nyetableringar.

Den lokala företagaren Thomas Carlsson är en av många som tror på en fortsatt tillväxt med spännande utvecklingsmöjligheter i Grästorp. Genom åren har han köpt ett antal fastigheter som blivit tillgängliga då tidigare ägare omvandlat eller flyttat sina verksamheter, och har på så sätt skapat nya möjligheter för det lokala näringslivet.

Ett nedlagt magasin har förvandlats till en toppmodern tandvårdsmottagning och en annan fastighet som tidigare inhyst en mekanisk verkstad blomstrar återigen av liv med nya företag, de flesta små men med stora tillväxtambitioner. Efter att även ha köpt BMW:s bilhall som omvandlats till företagshotell satsar Thomas Carlsson nu på att bygga något nytt från grunden.

– Jag vågar bygga ett nytt företagshotell på spekulation eftersom jag ser en stark tillväxttrend i Grästorp. Dessutom tycker jag att det är viktigt att värna om lokala värden, jag bor själv i Grästorp och vill se en fortsatt utveckling här.
Thomas Carlsson kallar sig gärna för lokalpatriot. Han är även delägare ett fastighetsbolag som satsar på nyproducerade lägenheter i tätorten.

Fortsatt utveckling
Det står klart att det finns en stark framtidstro i Grästorp. Kommunen har en egen modell för att driva näringslivsarbetet genom den ideella föreningen Näringslivssamverkan Grästorp, NSG, som drivs av Grästorp Handel, Företagarna, LRF, Grästorps Fastighetsägare, Åse Viste Sparbank och Grästorps kommun.

Grästorps kommun fortsätter att satsa på utveckling som gynnar företagande och har anställt Sofia Jessen som ny näringslivsutvecklare. Sofia kommer närmast från ett teknikkonsultföretag i Göteborg men är född i grannkommunen Essunga. Hon valde att flytta till Grästorp mycket tack vare den fina naturen och såg även rollen som näringslivsutvecklare i en mindre kommun som en spännande utmaning.

– Det finns många möjligheter att få vara med och påverka i en mindre kommun. Dessutom finns det en påtaglig drivkraft bland företagarna här och det borgar för fortsatt utveckling. Jag tror på tillväxt genom förädling och att satsa på att landa högre upp i näringskedjan. Min roll blir att lotsa såväl nya som befintliga företag som vill utvecklas tillsammans med Grästorp, säger Sofia Jessen.