Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Företagarkommunen Staffanstorp

Långt innan Staffanstorp blev en egen kommun 1952 har det bedrivits handel inom de nuvarande kommungränserna. I Uppåkra, en av kommunens historiska socknar, har arkeologiska utgrävningar visat att handeln blomstrade redan för mer än 1 000 år sedan. Idag lever traditionen vidare och Staffanstorp har fler än 2 000 registrerade företag och ett högt rankat näringslivsklimat.

Från persiska mynt till internationaliserat näringsliv
Tusenåriga fornlämningar visar att handel har betytt mycket för människorna som bott på den plats som idag utgör Staffanstorps kommun. Föremål i form av mynt, glas, redskap med mera har hittats med ursprung från långväga platser som Syrien, Bagdad, Rom, Grekland och Uzbekistan. Handeln blomstrade och kontakterna inom och utom Europa var väl utvecklade.

Idag präglas Staffanstorp av ett mångsidigt näringsliv med i huvudsak små och medelstora företag inom flertalet sektorer. Många av företagen exporterar internationellt – både inom och utom Europa.

Näringslivsklimat i toppklass
I många år i följd har Staffanstorps kommuns ledning eftersträvat ett gott näringslivsklimat. Professionellt bemötande, minskat krångel, snabba besked, och förståelse för företagens och företagarnas villkor är några av framgångsfaktorerna.

Strävandena har gett resultat. 2014 rankades näringslivsklimatet i Staffanstorp som det 16:e bästa av 290 svenska kommuner i svenskt Näringslivs årliga sammanställning.

Expansiv kommun
Med en stadigt ökande befolkning – nu uppe i 23 000 invånare – är byggkranar och schaktmaskiner ett vanligt inslag i kommunen. Med fler invånare behövs inte bara bostäder, utan också offentlig och kommersiell service. Skolor, förskolor, butiker och tillverkningsföretag expanderar.

Närheten till universitetsstaden Lund, storstaden Malmö och huvudstaden Köpenhamn innebär goda jobb- och studiemöjligheter. Flygplatserna Kastrup och Sturup öppnar ett fönster mot världen. ESS och Maxlab IV på 15 minuters bilavstånd understryker ytterligare det spännande läget och de framtida möjligheterna.