Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Företagen är Lindesbergs livskraft

Lindesberg är en livskraftig bruksort som byggts upp kring en stark basindustri. Samtidigt har ett stort antal mindre företag, företrädelsevis underleverantörer till industrin, etablerats och vuxit sig starka i kommunen. Dagens näringsliv är differentierat, men ytterligare balans mellan olika sektorer behövs för att göra Lindesberg ännu mer attraktiv som etableringsort.

Lindesbergs näringslivschef Merit Israelsson, tidigare verksamhetsansvarig på Örebro science park, betonar kommunens möjligheter framförallt baserat på de mindre företagens utveckling.
– Lindesberg är lite av en traditionell glesbygdskommun med en stark basindustri och många underleverantörer till den, inleder hon.
Önskvärt är att skapa balans i näringslivet med lika delar industri, underleverantörer och tjänsteföretag. Därför försöker kommunen skapa ännu bättre förutsättningar för nyetablering och visa att Lindesberg har mycket att erbjuda även för företag som verkar inom tjänstesektorn.
– Tjänsteföretag etableras ofta i större städer för att nå en större målgrupp. Lindesberg har minst lika goda förutsättningar tack vare läget mitt i en av Sveriges starkaste logistikregioner, bland annat med två järnvägsknutar. Det är något vi kan och ska dra nytta av ännu mer framöver, fortsätter Merit Israelsson.

Stärker nyföretagandet
Nyföretagandet har minskat över hela Sverige, i en del kommuner har det blivit mer påtagligt. I samverkan med grannkommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Nora ska Lindesberg stärka nyföretagandet genom att erbjuda bra rådgivning med hög tillgänglighet.
Tillsammans med ett större antal kommuner i regionen genomför Lindesberg även ett arbetsmarknadsprojekt där syftet är att öka arbetsmarknadskunskapen i skolan.
– Nästa generation måste bli mer medveten om vilka val som finns och vilka branscher som kommer att behöva anställa i framtiden. Det kan bidra till att dagens ungdomar väljer utbildningar som i större utsträckning leder till jobb, menar Merit Israelsson.
Satsningen gynnar inte bara kommunens ungdomar, utan även det lokala/regionala näringslivet som får tillgång till välutbildad arbetskraft inom de områden som verkligen efterfrågas.

Lindesbergs livskraft
Dessutom kan förmedling av arbetsmarknadskunskap leda till att fler får upp ögonen för möjligheterna med att starta eget vilket också gynnar hela Lindesberg på sikt.
– Företagen, stora som små, är vår livskraft och utan dem kan vi inte skapa vare sig utveckling eller god service i vår kommun. Det är därför av yttersta vikt att vi även fortsättningsvis underlättar och skapar möjligheter för företagande, det är en av våra absolut viktigaste uppgifter, understryker Merit Israelsson till sist.