Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Företagens utveckling är Timrås livskraft

Timrå antog 2003 en vision om att ha Norrlands bästa företagsklimat. Målet nåddes tio år senare, då Svenskt Näringslivs ranking bekräftade att Timrå var etta i Norrland. Snart har ytterligare ett decennium passerat. Att Timrå behåller sin tätposition visar på ett outtröttligt engagemang för de lokala företagens fortsatta utveckling.

Timrå har sedan flera år tillbaka visat goda resultat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, och håller sig på eller alldeles i närheten av förstaplatsen år efter år. Att ett målinriktat samarbete mellan kommunen och näringslivet ligger bakom framgångarna är tydligt.

Vill överträffa förväntningar
I Timrå prioriteras företagsfrågor och god service som gynnar både nya etableringar och fortsatt tillväxt i befintliga företag.
– Det är företagens utveckling som möjliggör kommunens livskraft, menar kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand, och det märks att hon verkligen menar vad hon säger. Genom att skapa mötesplatser och möjligheter till nätverkande där kommunen och näringslivet kan sammanstråla blir de gemensamma målen för Timrås utveckling ännu tydligare.
Undersökningar bland lokala företag visar också tydligt att majoriteten upplever Timrå som en fördelaktig etableringsort och att kommunens service gentemot företagen är väldigt god. Timrå befinner sig redan bland Sveriges tio främsta kommuner när det gäller företagsservice. Trots de goda resultaten vill man bli ännu bättre – och Timrå kommun har redan påbörjat nya satsningar för att höja servicegraden ytterligare. Målet är att inte bara möta företagens behov, utan att även överträffa förväntningarna gällande företagsservice på alla plan.

Nytt näringslivsråd bildat
Det råder ingen tvekan om att resan som Timrå har gjort från 2003 och fram till idag är imponerande – och inte minst för en mindre kommun i norra Sverige. Men enligt Ewa Lindstrand kan man aldrig luta sig tillbaka och bara vara nöjd – konkurrensen blir allt tuffare och det gäller att vara lyhörd.
– Det har precis bildats ett näringslivsråd där representanter från både kommunens organisation och privata företag finns med. Tillsammans ska vi fortsätta arbetet för att stärka Timrås näringsliv och skapa ännu bättre förutsättningar för utveckling. Dessutom diskuteras bildandet av en industrigrupp och det visar att man tror starkt på samverkan och har förmågan att dra åt samma håll här i kommunen, menar Ewa.
Kommunen stöttar utvecklingen av industrigruppen men kommer inte att driva den operativa verksamheten i den. Industriföretag av alla storlekar kan vara tänkbara medlemmar. När det gäller näringslivsrådet har man redan kommit en bit på väg och rådet betraktas som en väg in till kommunen för stöd kring företagande.
– Vi tar gärna fler steg i den här riktningen framöver och därför ser vi positivt på bildandet av en industrigrupp också, tillägger Ewa Lindstrand.

Bostadsbygge gynnar företagande
En stor utmaning för framtiden blir att se över bostadsförsörjningen. Kommunen har redan tagit stora grepp för att tackla den, vilket tydliggörs genom att det kommunala bostadsbolaget Timråbo i skrivande stund bygger ett nytt flerfamiljshus med strax under 40 lägenheter mitt i centrala Timrå.
– Utvecklingen känns verkligen positiv, säger Ewa Lindstrand med eftertryck. Dessutom har vi under en tid diskuterat ombyggnad av en gammal skolbyggnad som nu är ute på försäljning. När kommunen får stöd från privata byggherrar kommer det med stor sannolikhet att bli en riktig snurr på byggandet i Timrå, och det stöttar i sin tur naturligtvis företagandet också.