Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Företaget som kan service och underhåll av godsvagnar

SweMaint är norra Europas ledande företag när det gäller reparations- och underhållstjänster för godsvagnar.
Företagets verkstäder är strategiskt placerade vid de stora järnvägsknutpunkterna från Malmö i söder till Luleå i norr.

Det som idag är SweMaint har sitt ursprung i ett nätverk av verkstäder som SJ etablerade under mitten av 1800-talet. Företagets huvudsakliga mål är att göra spårbunden godstrafik till ett ännu tydligare och mer konkurrenskraftigt alternativ.
En av SweMaints viktigaste målsättningar är att se till att godsvagnarna rullar dygnet runt, året om.
– Vi underhåller godsvagnar, dels planerade underhåll på samma sätt som när man lämnar in sin bil på service, dels akutunderhåll, som till exempel hjulbyten, berättar Dan Breiner, verkstadschef på SweMaint i Helsingborg.
Underhåll på vagnarna görs, förutom i verkstäderna, även ute på bangårdar, hamnar och större industriområden, kort sagt där vagnägarna eller de som kör tågen vill ha kontroll över sina fordon.
En annan del i SweMaints verksamhet är röjningsberedskap åt Trafikverket och bärgning för vagnägare. Det innebär att SweMaint blir involverad att lyfta vagnarna på plats vid urspårning o. dyl. och ibland även reparera dem.
– Vi har ett 50-tal kunder som anlitar oss ofta och ett antal småkunder, som kanske bara äger en och annan vagn och anlitar oss mer sällan, berättar Dan Breiner.

Alla typer av tjänster
– Vi har kapacitet att utföra alla typer av tjänster, både underhåll och besiktningar, som är jämförbara med besiktning av bilar. Vi har mångårig erfarenhet och utvecklingen hos SweMaint har följt utvecklingen inom järnvägen, säger Jens Breiner, marknadschef på SweMaint i Helsingborg.
SweMaint ligger hela tiden i framkant när det gäller att leva upp till regler och förordningar.
– I och med att vi ligger långt framme med att följa förordningar och regler så vet våra kunder att vi ställer höga krav på oss själva och att vi levererar tjänster av hög kvalitet, säger Jens Breiner.

Första i Sverige med ny ECM certifiering
SweMaints verkstäder i Helsingborg och Göteborg är de första underhållsverkstäderna i Sverige som har fått en certifiering enligt ECM-förordningen och man kommer att fortsätta certifiera alla sina verkstäder.
– Vi kommer nu att satsa hårt på mobila verkstäder, det vill säga fullt utrustade lastbilar, för att reparera vagnar på plats där kunderna vill. Vår framtidsvision är att ge så effektiva lösningar som möjligt och komma närmare våra kunder, säger Jens Breiner.
SweMaint i Helsingborg har 24 anställda, varav 19 är reparatörer och 5 arbetar med administration. Totalt har företaget cirka 250 anställda i Sverige.