Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Företaget som värmer Mellansverige

Inriktningen hos Värmevärden är att leverera fjärrvärme till bostäder, industrier och lokaler i elva kommuner i Mellansverige.
– Vi är duktiga på att ta tillvara på restvärme och vi har en hög teknisk kompetens, säger Håkan Bergman, marknadschef på Värmevärden.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus. Värmevärden har oftast ännu större andel av flerfamiljshus anslutna på de orter där företaget är verksamma.
Värmevärden bildades 2010 via förvärv av ett flertal fjärrvärmeverksamheter i Mellansverige. Företaget finns idag i elva kommuner, från Hudiksvall i norr till Nynäshamn och Säffle i söder, där man levererar fjärrvärme på ett tryggt och säkert sätt.

Samarbeten med industrin
– Vi samarbetar med industrin för att ta tillvara på restvärme och leverera det som fjärrvärme till flerbostadshus, lokaler och bostadsrätter i tätorterna. Vi utvecklar alltid våra samarbeten för att hitta nya spillvärmekällor och öka leveranserna, berättar Håkan Bergman
Håkan Andersson, regionchef på Värmevärden, tillägger:
– Vi har nyligen slutfört ett restvärmeprojekt på Billerud i Grums och kompletterat vår utrustning. På så sätt kan vi ta emot spillvärme till både samhälle och sågverk. Vi samarbetar också med Ovako i Hällefors, där vi tar tillvara på deras restvärme och förvandlar den till fjärrvärme som vi värmer tätorten med. En hel del går också tillbaka till Ovako i form av lokal uppvärmning.

Uthållig energiförsörjning
Affärsidén hos Värmevärden är att erbjuda energilösningar som är uthålliga ur alla aspekter, ekonomiskt attraktivt, miljömässigt försvarbart och långsiktigt bra för alla berörda parter. Detta ska Värmevärden göra till en för kunden konkurrenskraftig kostnad.
– Vår styrka är att vi finns lokalt på orterna och att vi har en hög andel spillvärme i våra leveranser. Vi är också duktiga på att hantera miljöfrågorna, säger Håkan Andersson.
Värmevärden är geografiskt spritt över ett stort område och företagets fjärrvärmenät är därför indelade i tre regioner med personal som sköter drift och underhåll av anläggningarna. Marknadspersonal finns i varje region för att vara nära kunderna.
Värmevärden har sitt huvudkontor i Örebro och sysselsätter totalt cirka 90 anställda.