Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Företaget som verkar för bilisternas säkerhet

Trafikmarkering AB utför alla förekommande vägmarkeringsuppdrag och främst handlar det om vägmarkering med thermoplast, sprayplast och färg.
Företagets ägare, Gunnar Svalstedt, började jobba med vägmarkeringar redan 1972 och sedan 1990 driver han det egna bolaget Trafikmarkering AB.

Våren 1972 började Gunnar arbeta på Vägmålning AB i Solna och verksamheten bestod då till största delen i att utföra vägmarkeringar med färg åt anläggningsföretag och kommuner i Stockholmsområdet samt linjemarkeringar på idrottsanläggningar i Norden.
1986 tog Vägmålning AB steget in i sprayplastens värld och var först i Skandinavien att lyckas med att utföra sprayplastmarkeringar med för Norden anpassad termoplast med en lastbilsmonterad sprayplastmaskin.
1988 avyttrades Vägmålning AB till skandinavisk Vägmarkering AB, där Gunnar var verksam i två år.
1990 startade Gunnar det egna bolaget Trafikmarkering AB och förlade verksamheten på Gotland.
2001 erhöll företaget ett funktionsområde i Region Skåne där Gunnar öppnade en filial och sedan 2003 är huvuddelen av verksamheten förlagd till Landskrona.
Idag sysselsätter Trafikmarkering AB åtta – tolv anställda, beroende på säsong.

Stora förändringar
I maj 2012 har Gunnar arbetat med vägmarkeringar i 40 år och under årens lopp har det naturligtvis skett en hel del förändringar inom branschen.
– Ja, det är mycket större krav nu än vad det var på 70-talet. Det är numera specifika mätvärden som ska uppnås, till exempel om det regnar på vägarna. Det har också blivit fler och bredare linjer för bilisternas säkerhet. Något som har kommit de senaste åren är att upprätta funktionen inom vissa områden, där entreprenörerna själva har egenkontroll så att markeringarna håller kraven. Vi har haft sådana funktionsområden i bland annat Skåne, Västkusten och runt Kungsbacka, berättar Gunnar.
Företagets maskiner och utrustning för vägmarkering designas, konstrueras och byggs till största delen i den egna verkstaden. Vissa komponenter köps in från externa leverantörer både i Skandinavien och USA, som företaget samarbetar med.

Blandade reaktioner hos kunderna
Kunder till Trafikmarkering AB är:
• Vägverket
• Luftfartsverket
• Kommuner
• Privata företag i anläggningsbranschen
Detta är mycket nöjda kunder, men kunderna i slutändan är inte alltid så nöjda – bilisterna.
– Nej, dom hytter oftast med näven åt oss eftersom dom tycker att vi är i vägen. Bilisterna tycker att vi varken ska synas, höras eller lukta, skrattar Gunnar.
Inför framtiden vill Gunnar att Trafikmarkering AB ska ligga i framkant inom branschen.
– Vi vill hitta effektivare sätt att arbeta på och utveckla maskiner och nya metoder som effektiviserar vägmarkeringsarbetet, säger Gunnar Svalstedt avslutningsvis.