Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Företagsam kommun bygger nytt

Tillväxtkommunen Lekeberg förbereder och skapar möjligheter för en uppväxling inom bostadsbygget. Som Örebro läns mest företagsamma kommun lockar Lekeberg till nyetablering, vilket i sin tur ställer krav på ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det vill kommunen bidra till att skapa med nya projekt, bland annat i attraktiva Hidinge-Lanna.

Lekebergs kommun har byggt sin vision på trygghet, nytänkande och naturligt nära. Begreppen används nu för att bygga varumärket Lekeberg, som står för ett aktivt och engagerat näringsliv och en god livsmiljö.

Högst företagsamhet
I Lekeberg finns också något som kan liknas vid Gnosjöandan i form av en stark vilja och motivation att skapa sin egen sysselsättning. Det gör att man i Lekeberg har länets högsta företagsamhet mätt per invånare.
– Lekebergs invånare har på egna initiativ skapat ett rikt näringsliv som vi tillsammans är mycket stolta över, säger kommunstyrelsens ordförande Charlotta Englund.
Det tycks finnas en drivkraft i Lekeberg som skapar tillväxt i sig själv, exempelvis genom att företagen bildar nätverk för samverkan utan att kommunen först måste initiera det.
– Det finns redan arenor för samverkan som vi kan vidareutveckla, det är ett enormt försprång i vår kommuns fortsatta utveckling för hållbar tillväxt, understryker Charlotta.
Av kommunens 7300 invånare är cirka 15 procent entreprenörer. Mer än hälften av kommunens medborgare bor på landsbygden, trots det så har Lekeberg länets lägsta arbetslöshet. Det visar på den starka framåtanda som råder bland både företag och invånare.

Bostadsboom i lantidyllen
Det kan bli en riktig bostadsboom i Hidinge-Lanna, som är ett av kommunens mest attraktiva bostadsområden. Här bor idag drygt 550 personer, om några år kan antalet invånare vara uppe i minst det dubbla. Intresset för området har ökat kraftigt på senare år, bland annat tack vare det naturnära läget.
– Hidinge-Lanna är så nära en lantlig idyll man kan komma. Det lilla samhället är omgivet av gröna ängar och här finns dessutom en av Sveriges finaste golfbanor. Att kommunen dessutom gör sin största satsning någonsin i form av om- och utbyggnad av skolan i Hidinge-Lanna bidrar naturligtvis också till att höja attraktionskraften för hela området, säger kommundirektör Hans Boskär.
Rimligtvis kan ytterligare 200 – 250 tomter tillgängliggöras i Hidinge-Lanna inom de närmaste åren. Kommunen räknar med engagemang från både kommunala och privata aktörer i att lyfta området. Det kan redan idag räknas som ett av länets mest tillväxtbenägna bostadsområden, enligt Hans Boskär.