Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Företagsamheten är länets drivkraft!

Jämtlands län utgör 12 procent av Sveriges yta. Här finns milsvida skogar och fantastiska fjällområden. Våra naturtillgångar är vår styrka och våra kulturer – inte minst den samiska – som utgör en grund för vår utveckling. Vi har dessutom spännande spetsforskning vid Mittuniversitetet.

Jämtarna och Härjedalingarna är företagsamma och det har sin grund långt tillbaka i tiden när forbönderna for från kust till kust. De sålde hantverksprodukter från länet och kom tillbaka med sidentyger, kryddor, konjak och andra exotiska ting. Den här företagsamheten finns kvar… I dag tar den en tar sig uttryck i att många driver företag och startar företag i länet. Jag är speciellt glad att så många kvinnor satsar på egna företag. Ung företagsamhet är också på frammarsch. Företagen är ofta små- eller enmansföretag med få anställda.

Jämtlands bidrag till Sveriges utveckling
Jämtlands län har aldrig varit riktigt industrialiserat i den meningen att någon stor industri skapats som satt prägel på hela bygden. Jag tror att det är en fördel i dag. Vi är nämligen inte så sårbara när världskonjunkturen viker.
Jämtlands län bidrar stort till landets tillväxt och välstånd. Det gör vi genom den mängd skogsråvara vi förser skogsindustrin med, med all den vattenkraft länet producerar och nu med de stora investeringar i vindkraft som pågår.
På ett sätt kan man också säga att vi redan starkt bidrar till klimatanpassning och produktion av energi från förnybara källor. Jag tror att vi har mycket bra förutsättningar att utveckla nya produkter och tjänster som är bra ur klimat-, energi- och miljösynpunkt.

Turismen – en miljardindustri
Besöksnäringen är stark. Investeringarna är mycket stora. Med 5 000 årssysselsatta, 8 miljoner gästnätter och nästan 4 miljarder i omsättning driver den länets företagsutveckling. Besöksnäringen bidrar också till attraktiva turistdestinationer och stärker länets varumärke.
Vi bygger också starka strukturer mellan forskning, företag, föreningsliv och offentlighet. Det sker bland annat inom turism, sport och friluftsliv – där kan vi bli världsledande.
Jag är oerhört stolt över att så många väljer vårt län för upplevelser sommar som vinter. Jag gläds åt att vi är så duktiga på att genomföra alla dessa stora evenemang. Jag bland annat tänker på World cup-tävlingar och VM i både Skidskytte och Alpin.

Jämtland i världen
Som landshövding finns det nästan risk för att blir skrytsam över alla de fantastiska produkter länets företag säljer över hela världen. Exempel är tält, stormkök, låsbrickor, kängor, funktionsplagg, bakgavellyftar – och så den jämtländska maten förstås.

Britt Bohlin
landshövding