Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Företagsamheten blomstrar i Hudiksvall

Lena Ilic Mattsson, vd på Hudiksvalls Näringsliv AB, ser en utmaning för det kommunala bolaget.
Att nå ut till allmänheten och berätta vad man gör.
– Vår huvuduppgift är att hjälpa till att starta, etablera och utveckla redan befintliga företag. Det är vårt fokus, säger Mattsson.

Hudiksvalls Näringsliv AB har tre ben i verksamheten: Starta, etablera och utveckla företag.
HNA samarbetar i dessa frågor bland annat med stiftelsen Nyföretagarcentrum, men också med inkubatorn Movexum, Propell, Almi och Fiber Optic Valley för att nämna några.
– Vi har nyligen anställt en kommunikatör och det är egentligen där allt börjar. Hur vill vi synas och var vill vi synas är viktiga frågor för oss…
Hudiksvall har ett gott företagsklimat och där det så kallade Hydraulikklustret sticker ut lite extra. Klustret startade 2013 med målet att locka fler människor till regionen och utveckla nya produkter inom den branschen.
– Det finns mycket spetskompetens samlad där, och rent allmänt känner jag att det finns ett go och jävlar anamma i Hudiksvall. Vi har haft en del tunga företagsnedläggningar de senaste åren men har vägrat att se oss själva som offer och nu har arbetslösheten sjunkit igen och ligger under nivån som var innan nedläggningarna, konstaterar Lena Ilic Mattsson.

Företag som sticker ut
Ett av företagen med spetskompetens i kommunen är SenseAir i Delsbo. Företaget utvecklar och producerar gassensorer och har cirka 115 anställda. Företaget är världsledande inom sin nisch och exporterar sina produkter över hela världen. Monitor, som tillverkar affärssystem, är en annan stor aktör med 140 anställda och som exporterar till hela världen. Andra företag som Oilquick och A-Assistans har nyligen vunnit priset Hälsinglands entreprenör respektive Årets tillväxtpris i Hälsingland. Bara för att nämna några exempel.

Bra läge
Hudiksvall är en småstad med cirka 15.000 invånare i tätorten men har enligt Lena Ilic Mattsson ett strategiskt och bra läge för nyetableringar. Just nu planeras det för en ny stadsdel “Västra hamnen” samt 250 lägenheter i ett byggnadsprojekt som kallas “Havsläge Hudik”.
Staden ligger dessutom mellan högskolestäderna Gävle och Sundsvall, och avstånden krymper i och med den nya dubbelspåriga järnvägen som planeras.
– Kommunikationerna betyder mycket för oss. Dessutom tycker jag att vi lever upp till varumärket ”Glada Hudik”. Folk är hjälpsamma och positiva och det bidrar till att göra Hudiksvall till en attraktiv bostadsort. Jag är stolt över att komma från Hudiksvall och jag upplever även att det finns en stolthet hos Hudiksvalls-borna att komma härifrån, säger Lena Ilic Mattsson.