Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Företagsamma Staffanstorp fortsätter uppåt

Bra läge och goda kommunikationer är avgörande när företag väljer etableringsort. På senare år har den utbredda bostadsbristen satt käppar i hjulet för många kommuner som tidigare haft bästa läge – men i Staffanstorp fortsätter expansionen med fler företagsetableringar. Enligt kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) är det mycket tack vare ett gediget bostadsprogram som antogs tidigt i kommunen.

– Det är klart att vi liksom alla andra kommuner i Sveriges storstadsregioner har bostadsbrist, men trots Staffanstorps attraktiva läge i hjärtat av Öresundsregionen så är vår situation inte lika akut som på många andra håll. Att vi varit lyhörda och aktivt planerat för expansion inklusive bostadsbygge är tydligt, säger Christian Sonesson.

Riktigt bra på etableringskontakter
Staffanstorps kommun har gjort sig ett namn på att vara riktigt bra på etableringskontakter. Det ska inte vara för krångligt – då vänder sig företagen någon annanstans. I Staffanstorp har man sett till att ha byggklar mark färdig när nya exploatörer knackar på. Det är ett vinnande koncept som placerat Staffanstorp på kartan över attraktiva företagarkommuner i Sverige.
– Efterfrågan har varit så pass stor att vi fått se oss om efter ny mark. Arbetet pågår nu för fullt med att planera för fortsatt tillväxt. Bostadsbyggandet har också hängt med och eftersom vi under flera decennier verkligen har satsat på att bygga upp vår bostadsmarknad så har vi ett bättre utgångsläge än många andra kommuner idag, menar Christian Sonesson.
Staffanstorps stadsbyggnadskontor står rustade med tillgängliga detaljplaner för framtida bostadsbyggande. Det kommer också att vara avgörande för framtida företagsetableringar och möjligheten att rekrytera lokalt.

Numera inpendlingskommun
Staffanstorp stiger i graderna och har under senare år blivit en starkare inpendlingskommun. Staffanstorp rankas även högt på listan över kommuner som är bra på att skapa nya arbetstillfällen – enligt den senaste mätningen hamnade Staffanstorp bland landets 20 bästa.
– Det finns ett enormt intresse för att bosätta sig och verka i Staffanstorp, bekräftar Christian Sonesson. Sedan år 2000 har inpendlingen ökat med över 80 procent och trenden fortsätter uppåt. Antalet arbetstillfällen har ökat med en tredjedel och det ser vi som ett kvitto på framgång.
Vad är det som gör Staffanstorp så attraktivt?
– Det centrala läget i Öresundsregionen, men samtidigt är vi förskonade från bilköer, eftersom pendlingen i rusningstid till största del går i motsatt riktning. Vi har allt inom räckhåll med flygplats, hamnar och bra vägnät. Dessutom är vi erkänt bra på fiberutbyggnad – även på landsbygden, svarar Christian Sonesson.

Bra kan bli bättre
Man kan snabbt konstatera att det går bra för företagsamma Staffanstorp. Men bra kan bli bättre. Ett område som Christian Sonesson gärna vill förbättra kommunens förutsättningar inom är besöksnäringen.
– Staffanstorp är inte en särpräglad besökskommun idag, trots att det finns ett stort historiskt värde i bygden. Bland annat i Uppåkra, där arkeologiska utgrävningar visar att Staffanstorp var ett aktivt handelscentrum för mer än 1000 år sedan. Det skulle mycket väl kunna paketeras som upplevelser av duktiga entreprenörer.