Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Företagsamma vill bo i Säters kommun

Säter är den charmiga kommunen med både historisk trästad och sjudande företagsam landsbygd. Där det är gott att bo, och det märks att boendemiljöerna attraherar.

Efterfrågan på boende i Säter är mycket hög. Priserna på bostäder skjuter i höjden, och vi gör nu stora insatser på att kunna möta efterfrågan, berättar Abbe Ronsten, kommunstyrelsens ordförande i Säters kommun i Södra Dalarna. Efterfrågan på bostäder finns i alla kommundelarna, i såväl stad som land.

Vår region expanderar och Säters kommun ligger bra till. Vi har en inbjudande livsmiljö för alla de som söker det nära och trivsamma.
De som kommer till Säters kommun är ofta företagsamma människor.
Historisk sett har vi en kultur av stark småföretagaranda. Nyföretagsamheten är hög, och det märks att småföretagare söker sig hit. Vi har goda förutsättningar för dem.

För bara några år sedan förvaltade Säter det kommunen redan hade, men gjorde inga stora ansatser till att arbeta för fler invånare, bostäder och arbetstillfällen. Det är monumentalt annorlunda idag.
Den tid jag lägger på mark, bygg och planfrågor har ökat flera hundra procent sedan för fem-sex år sedan, säger Abbe.

Vi i politiken har helt ändrat prioriteringarna, och det märks. Yttre faktorer påverkar visserligen oss, men, det är upp till oss att ta tillvara på de möjligheter som finns.
Det är också ett mycket mer entusiasmerande sätt att se på vårt uppdrag som lokala förtroendevalda. Vi kan påverka.